Lista de proiecte

S-au gasit 123 proiecte conform criteriului selectat.

1

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Brasov - orizonturi 2013 - 2020 - 2030

Beneficiar: Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 818.533,00 lei

Proiect finalizat

2

Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020

Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 553.572,00 lei

3

Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniul reglementat de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.700.000,00 lei

4

Consolidarea mecanismelor de consultare a societatii civile cu autoritatile publice centrale si locale - un element fundamental pentru cresterea calitatii procesului de elaborare a politicilor publice

Beneficiar: Asociatia Institutul pentru Politici Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 328.702,00 lei

5

Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica a autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vorniceni, judetul Botosani

Beneficiar: Consiliul Local Vorniceni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 445.069,00 lei

6

Instrumente si actiuni specifice pentru implementarea Strategiei de dezvoltare lcoala a comunei Gorgota

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Gorgota

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 402.115,00 lei

7

Elaborarea strategiei de dezvoltare a orasului Ineu

Beneficiar: Consiliul Local Ineu

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 546.398,00 lei

8

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orasului Predeal perioada 2009-2020

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 664.009,00 lei

9

Strategii de dezvoltare a localitatii Gugesti, perioada 2009-2020

Beneficiar: Unitatea Teritorial Administrativa a comunei Gugesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 438.950,00 lei

10

Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniul reglementat de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 4.322.501,00 lei