Lista de proiecte

S-au gasit 87 proiecte conform criteriului selectat.

1

Perspective ale formarii prin masterat a specialistilor in domeniul educatiei timpurii si al scolaritatii mici la un nivel calitativ superior (PERFORMER)

Beneficiar: Universitatea "Transilvania" din Brasov

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 4.246.210,00 lei

2

Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 19.171.865,00 lei

3

ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 15.042.145,88 lei

Proiect finalizat

4

Viitor fara granite

Beneficiar: Universitatea Ecologica Bucuresti

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 1.441.340,00 lei

5

MUSATIN - Management Universitar Superior prin Aportul Tehnologiei INformatiei

Beneficiar: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 20.940.410,00 lei

6

Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania

Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU CALIFICARILE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR SI PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 17.450.461,00 lei

7

Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul studiilor de masterat in domeniul stiintelor medicale

Beneficiar: Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Europeana HIV/SIDA si de Boli)

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 19.718.849,00 lei

8

Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor

Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucuresti

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 10.822.937,00 lei

9

Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor (CeFAIR)

Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 1.842.578,00 lei

10

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar

Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 20.852.691,00 lei