Lista de proiecte

S-au gasit 87 proiecte conform criteriului selectat.

1

Perspective ale formarii prin masterat a specialistilor in domeniul educatiei timpurii si al scolaritatii mici la un nivel calitativ superior (PERFORMER)

Beneficiar: Universitatea "Transilvania" din Brasov

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 4.246.210,00 lei

2

Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 19.171.865,00 lei

3

ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 15.042.145,88 lei

Proiect finalizat

4

Optimizarea procesului de insertie a absolventilor din domeniul geografie pe piata fortei de munca

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 17.683.011,00 lei

5

Educatie juridica de calitate - o sansa mai mare de integrare socio-profesionala

Beneficiar: Universitatea Romano - Americana

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 1.557.947,00 lei

6

Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul studiilor de licenta si masterat in domeniul stiintelor sociale si politice

Beneficiar: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 16.018.898,00 lei

7

Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale

Beneficiar: Universitatea Danubius din Galati

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 9.690.000,00 lei

8

Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerintele pietei muncii din Romania in domeniul proiectelor finantate din fondurile structurale si de coeziune

Beneficiar: Universitatea Babes Bolyai Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 11.879.219,00 lei

9

Calitate si competente la standarde europene pentru personalul didactic din invatamantul superior in vederea cresterii competitivitatii scolii de economie din Romania

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 3.799.468,00 lei

10

Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior

Beneficiar: Universitatea Politehnica din Bucuresti

Finantat prin:

POS DRU

AXA 1 Educatie si formare

1.2 Invatamant superior

Valoare: 20.764.980,00 lei