Lista de proiecte

S-au gasit 20 proiecte conform criteriului selectat.

1

DSCF6160.jpg

Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne - Directia Audit Public Intern

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 7.478.713,34 lei

Proiect finalizat

2

Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor

Beneficiar: Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 7.294.726,00 lei

3

Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri; elaborarea si implementarea unor indicatori calitativi si cantitativi de monitorizare

Beneficiar: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Directia Mediul de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 3.069.941,00 lei

4

Planificare strategica pentru administratia agricola

Beneficiar: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 4.849.398,00 lei

5

Evaluarea barierelor administrative de natura legislativa cu care se confrunta mediul de afaceri si construirea unui sistem durabil pentru monitorizare si evaluare ulterioara

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 3.070.044,00 lei

6

Implementarea unui instrument modern de masurare a performantelor activitatii caselor judetene de pensii

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 2.496.283,00 lei

7

Sisteme moderne de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Finantat prin:

PODCA

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 19.604.602,00 lei

8

Realizarea arhitecturii sistemului informational si a structurii bazei de date economico - financiare ale unitatilor administratiei publice locale - DBAPL

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - DPFPL

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 3.743.000,00 lei