Lista de proiecte

S-au gasit 133 proiecte conform criteriului selectat.

11

Simplificarea si automatizarea schimbului de date între CNPAS si alte institutii publice cu care interactioneaza:date integrate prin automatizarea fluxurilor

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.715.937,00 lei

12

Modernizarea si integrarea aplicatiilor software din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al Strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrări

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 13.680.787,00 lei

13

14

Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Sighisoara prin implementarea unui sistem informatic de registratura electronica si gestiune documente

Beneficiar: Municipiul Sighisoara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 273.436,00 lei

15

Modernizarea si integrarea aplicatiilor sotfware din cadrul Oficiului Romana pentru Emigrari prin optimizarea sistemului informatic de management al strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Emigrari

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 13.680.787,00 lei

16

Servicii publice eficiente prin informatizare la Institutia Prefectului Judetul Galati

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Galati

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 478.371,00 lei

17

Promptitudine si eficienta in furnizarea serviciilor

Beneficiar: Primaria sectorului 2 Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.160.180,00 lei

18

Sistem de management informatizat la Primaria Municipiului Ramnicu Valcea

Beneficiar: UAT Municipiul Ramnicu Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 302.800,00 lei

19

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhiva electronica, management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Directia Generala de Pasapoarte

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 9.700.000,00 lei

20

Implementarea sistemului de management al calitatii la nivelul Primariei municipiului Dragasani

Beneficiar: Municipiul Dragasani

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 296.800,00 lei