Lista de proiecte

S-au gasit 133 proiecte conform criteriului selectat.

11

Sistem de management performant pentru comuna Dumbravita, jud.Timis

Beneficiar: Comuna Dumbravita

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 234.460,00 lei

12

Implementarea unui program de managementul documentelor la nivelul Primariei orasului Odobesti si modernizarea activitatii de lucru cu publicul

Beneficiar: UAT a orasului Odobesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 250.000,00 lei

13

Modernizarea si integrarea aplicatiilor software din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al Strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrări

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 13.680.787,00 lei

14

Gestionarea eficienta a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat in Primaria Medgidia

Beneficiar: UAT Municipiul Medgidia

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 400.000,00 lei

15

Calitate in administratia publica locala

Beneficiar: Consiliul Judetean Gorj

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 429.000,00 lei

16

Simplificarea si automatizarea schimbului de date între CNPAS si alte institutii publice cu care interactioneaza:date integrate prin automatizarea fluxurilor

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.715.937,00 lei

17

Implementarea unui sistem modern de management al documentelor

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Gorj

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 579.101,00 lei

18

Implementarea sistemului de management integrat al proceselor, riscurilor si al cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiei in cadrul Politiei Comunitare sector 2

Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 480.128,00 lei

19

Gestionarea eficienta a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat in Primaria Deleni

Beneficiar: Comuna Deleni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 350.000,00 lei

20

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhiva electronica, management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Directia Generala de Pasapoarte

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 9.700.000,00 lei