Lista de proiecte

S-au gasit 133 proiecte conform criteriului selectat.

31

Optimizarea si reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial in cadrul Primariei Slobozia

Beneficiar: Primaria Municipiului Slobozia

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.195.210,00 lei

32

Servicii de calitate furnizate de Primaria Dumbraveni prin implementarea solutiei informatice de gestiune documente si registratura electronica

Beneficiar: Primaria orasului Dumbraveni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 273.436,00 lei

33

Eficientizarea duratei livrarii serviciilor publice prin solutii geospatiale pentru urbanism - Municipiul Tirgu Mures

Beneficiar: Municipiul Tirgu Mures

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.200.000,00 lei

34

Sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 -Primaria Slanic Moldova

Beneficiar: UAT Slanic Moldova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 249.990,00 lei

35

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhiva electronica, management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Directia Generala de Pasapoarte

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 9.700.000,00 lei

36

Sistemul integrat de management al calitatii, garantie a unei furnizari de calitate si in conditii de eficienta a serviciilor publice de catre Primaria Chitila

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Chitila

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 270.617,00 lei

38

Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, prin introducerea de birouri unice

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 5.175.756,00 lei

39

Implementarea si certificarea sistemului de management combinat, de calitate si mediu, la nivelul Primariei Orasului Predeal

Beneficiar: Primaria Orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 222.700,00 lei

40

Administratie de calitate pentru CETATEAN

Beneficiar: Municipiul Moreni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 326.520,00 lei