Lista de proiecte

S-au gasit 133 proiecte conform criteriului selectat.

61

Dezvoltarea metodologiei modelul costului standard pentru cetateni

Beneficiar: M.A.I. - U.C.R.A.P.

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 6.363.213,00 lei

62

Implementare si certificare sistem de management integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni

Beneficiar: Consiliul Local Fieni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 261.313,00 lei

63

Biblioteca on-line in cadrul M.A.E.

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Externe

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 16.759.140,00 lei

64

Transparenta si Eficacitate - Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul primariei

Beneficiar: Primaria Comunei Cumpana

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.000.000,00 lei

65

Sistem integrat de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii ocupationale la nivelul primariei comunei Poarta Alba, judetul Constanta

Beneficiar: Primaria Comunei Poarta Alba

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 255.779,00 lei

66

Calitate si performanta in administratia publica locala a comunei Gorgota, judetul Prahova

Beneficiar: Comuna Gorgota

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 236.152,00 lei

67

Implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judetean si al unitatilor subordonate

Beneficiar: Consiliul Judetean Tulcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 317.626,00 lei

68

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice la nivelul comunei Vladesti, judetul Valcea

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Vladesti, judetul Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 682.759,00 lei

69

Modernizarea si integrarea aplicatiilor software din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al Strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrări

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 13.680.787,00 lei

70

Servicii publice de calitate in comuna Fitionesti

Beneficiar: Comuna Fitionesti reprezentata prin Consiliul Local

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 349.561,00 lei