Lista de proiecte

S-au gasit 133 proiecte conform criteriului selectat.

61

Management de calitate la Institutia Prefectului - judetul Vaslui, Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui si Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Vaslui

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 221.315,00 lei

62

Eficienta Administrativa prin e- Comunicare la nivelul Consiliului Judetean Giurgiu - E.A.e-C. Giurgiu

Beneficiar: Consiuliul Judetean Giurgiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.129.790,00 lei

63

Simplificarea si automatizarea schimbului de date între CNPAS si alte institutii publice cu care interactioneaza:date integrate prin automatizarea fluxurilor

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.715.937,00 lei

64

Implementarea unui sistem modern de management al calitatii si mediului - un pas spre o administratie europeana

Beneficiar: Consiliul Judetean Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 372.500,00 lei

65

E-VIZA - portal electronic pentru facilitarea procesului de obtinere a vizelor

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Externe

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 16.690.751,00 lei

66

Dezvoltarea metodologiei modelul costului standard pentru cetateni

Beneficiar: Garda Nationala de Mediu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 19.024.875,00 lei

67

Proceduri simplificare - eficienta crescuta la nivelul Institutiei prefectului Judetului Prahova

Beneficiar: Institutia Prefectului Judetul Prahova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.190.000,00 lei

68

Implementarea sistemului de management al calitatii la nivelul unor servicii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 271.150,00 lei

69

Ghiseuri unice in comunele Negrilesti si Paulesti

Beneficiar: Comuna Negrilesti reprezentata prin Consiliul Local

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 305.643,00 lei

70

Modernizarea activitatii de lucru cu publicul si introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul Primariei orasului Slanic Moldova

Beneficiar: UAT Slanic Moldova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 335.230,00 lei