Lista de proiecte

S-au gasit 46 proiecte conform criteriului selectat.

1

Sprijin pentru AMPOSDRU in vederea desfasurarii misiunilor de verificare a functiilor delegate la sediul OIPOSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 505.954,00 lei

2

Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU)

Beneficiar: SC Teamnet International SA, lider de proect, in asociere cu SC Aisesoft International SA si SC Archidata SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 26.078.787,00 lei

3

Completarea mobilierului existent in noul sediu al DG AMPOSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 79.360,00 lei

4

Mobilier destinat arhivarii documentelor in noul sediu al DG AMPOSDRU

Beneficiar: SC Intercozm Sell SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 78.120,00 lei

5

Sprijin pentru OIPOSDRU pentru participarea la implementarea Planului de masuri pentru remedierea deficientelor identificate la nivelul POSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 27.056,00 lei

7

Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013-Servicii de transport echipamente IT, mobilier si arhiva documente DG AMPOSDRU

Beneficiar: SC Mar Sped Grup SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 79.726,00 lei

9

Completarea necesarului de scaune pentru personal si salile de conferinte, in noul sediu al DG AMPOSDRU

Beneficiar: SC Expert Mob Design SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 74.276,00 lei

10

Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 in anul 2011

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 195.582,00 lei