Lista de proiecte

S-au gasit 46 proiecte conform criteriului selectat.

2

Prima evaluare intermediara POSDRU

Beneficiar: KPMG Romania SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 5.138.141,00 lei

3

Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 in anul 2011

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 195.582,00 lei

4

Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU)

Beneficiar: SC Teamnet International SA, lider de proect, in asociere cu SC Aisesoft International SA si SC Archidata SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 26.078.787,00 lei

5

Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 in anul 2010

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 131.384,00 lei

6

Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU in procesul de evaluare a proiectelor depuse in cadrul POSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 8.618.558,00 lei

7

Mobilier destinat arhivarii documentelor in noul sediu al DG AMPOSDRU

Beneficiar: SC Intercozm Sell SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 78.120,00 lei

9

Achizitie certificate digitale calificate pentru accesarea ActionWeb de utilizatorii AMPOSDRU si OI

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 49.706,00 lei

10

Asigurarea serviciilor de paza, protectie si supraveghere, control acces la sediul AMPOSDRU pentru perioada aprilie-decembrie 2011

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 171.864,00 lei