Lista de proiecte

S-au gasit 1449 proiecte conform criteriului selectat.

1

PONTIC M_EN.jpg

Sprijinirea S.C. Agentia PONTIC, s.r.l. Braila in achizitia unui studiu integrat pentru utilizarea de instrumente si solutii informatice in domeniul GIS pentru creearea de noi servicii pe piata locala si regionala

Beneficiar: S.C. Agentia PONTIC, s.r.l. Braila

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.3 Antreprenoriat sustenabil

Op 1.3.2. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

Valoare: 57.698,00 lei

Proiect finalizat

2

Construirea instalatie de sortare si concasare agregate cu statie reciclare ape uzate si deshidratare namol, la sectia de productie prefabricare din beton si ministatie de distribuire carbuni a SC Europexpres SRL

Beneficiar: SC Europexpres SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.1.a Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Valoare: 2.070.585,00 lei

3

Modernizarea si dezvoltarea durabila a SC Titan Construct SRL prin achizitionarea de utilaje si echipamente noi

Beneficiar: SC Titan Construct SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.1.a Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Valoare: 2.023.839,00 lei

4

Cresterea competitivitatii societatii Analecco prin implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii

Beneficiar: SC Analecco SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Valoare: 27.248,00 lei

5

Participarea firmei SC Artizanat Opait SRL cu stand propriu la Targul International de la Salonic

Beneficiar: SC Artizanat Opait SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Valoare: 42.656,00 lei

6

Cresterea competitivitatii prin infiintarea unei statii de sortare si statii de betoane mobila

Beneficiar: SC Tehnoedilitare SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.1.b Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Valoare: 11.345.213,00 lei

7

Dotarea cu echipamente moderne a laboratorului de incercari fizico - mecanice al SC Ficamt SA

Beneficiar: SC Ficamt SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Valoare: 690.707,00 lei

8

Implementarea si certificarea SMC ISO 9001 in cadrul SC Fidox SRL

Beneficiar: SC Fidox SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Valoare: 21.700,00 lei

9

Achizitie mijloace fixe pentru constructie drumuri

Beneficiar: SC Ydail Construct SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.1.a Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Valoare: 2.122.605,00 lei

10

Diversificarea productiei si dezvoltarea activitatii SC Damore Prod SRL prin achizitionarea de utilaje performante in producerea talpilor de incaltaminte

Beneficiar: SC Damore Prod SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 1 Sprijin intreprinderi

1.1 Investitii productive

Op 1.1.1.b Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Valoare: 12.964.981,00 lei