Lista de proiecte

S-au gasit 146 proiecte conform criteriului selectat.

1

Servicii publice performante prin management de calitate

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 226.280,00 lei

Proiect finalizat

2

04.11.2011.JPG

Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 469.031,00 lei

Proiect finalizat

3

Implementarea si certificarea sistemului de management combinat, de calitate si mediu, la nivelul Primariei Orasului Predeal

Beneficiar: Primaria Orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 222.700,00 lei

4

Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Curtea de Arges, prin implementarea sistemelor integrate de management

Beneficiar: Consiliul Local al municipiului Curtea de Arges

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 372.000,00 lei

5

Modernizarea si eficientizarea serviciilor publice in folosul cetatenilor din Municipiul Tirgu - Mures

Beneficiar: Municipiul Tirgu Mures

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 273.436,00 lei

6

Cresterea gradului de implementare a legislatiei privind serviciile sociale la nivel local in contextul procesului de descentralizare

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 15.194.918,00 lei

7

Imbunatatirea sistemului de management in cadrul primariei Caseiu, judetul Cluj

Beneficiar: Comuna Caseiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 347.580,00 lei

8

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhiva electronica, management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Directia Generala de Pasapoarte

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 9.700.000,00 lei

9

Servicii de calitate furnizate de Primaria Dumbraveni prin implementarea solutiei informatice de gestiune documente si registratura electronica

Beneficiar: Primaria orasului Dumbraveni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 273.436,00 lei