Lista de proiecte

S-au gasit 146 proiecte conform criteriului selectat.

1

Servicii publice performante prin management de calitate

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 226.280,00 lei

Proiect finalizat

2

04.11.2011.JPG

Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 469.031,00 lei

Proiect finalizat

3

Modernizarea si integrarea aplicatiilor software din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al Strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrări

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 13.680.787,00 lei

4

Sistem informatic integrat in cadrul Primariei Varfu Campului

Beneficiar: Primaria Varfu Campului

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 687.814,00 lei

5

Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 4.787.958,00 lei

6

Implementare si certificare sistem de management integrat calitate - mediu - sanatate si siguranta ocupationala - securitatea informatiei la Primaria Fieni

Beneficiar: Consiliul Local Fieni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 261.313,00 lei

7

MIASE - Management Integrat pentru Asistenta Sociala Eficienta

Beneficiar: Consiliul Judetean Giurgiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.058.015,00 lei

8

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanta in sectorul serviciilor comunitare de utilitati publice

Beneficiar: M.A.I.- Directia pentru Servicii de Interes General

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 7.582.142,00 lei

9

Simplificare si accesibilitate pentru serviciile prestate in folosul cetatenilor din comuna Limanu jud. Constanta

Beneficiar: Consiliul Local Limanu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 496.568,00 lei

10

Implementarea unui sistem modern de management al documentelor

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Gorj

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 579.101,00 lei