Lista de proiecte

S-au gasit 146 proiecte conform criteriului selectat.

1

Servicii publice performante prin management de calitate

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 226.280,00 lei

Proiect finalizat

2

04.11.2011.JPG

Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 469.031,00 lei

Proiect finalizat

3

Servicii de calitate furnizate de catre Institutia Prefectului- Judetul Ialomita prin informatizarea gestiunii documentelor, registraturii si ghiseului unic pentru cetateni

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Ialomita

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 264.720,00 lei

4

Administratie in interesul cetateanului

Beneficiar: Consiliul Local Pestisani

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 383.000,00 lei

5

Implementarea sistemului de management integrat al proceselor, riscurilor si al cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiei in cadrul Politiei Comunitare sector 2

Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 480.128,00 lei

6

Simplificarea si automatizarea schimbului de date între CNPAS si alte institutii publice cu care interactioneaza:date integrate prin automatizarea fluxurilor

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.715.937,00 lei

7

Proceduri simplificare - eficienta crescuta la nivelul Institutiei prefectului Judetului Prahova

Beneficiar: Institutia Prefectului Judetul Prahova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.190.000,00 lei

9

Sistem informatic destinat managementului activitatii Inspectoratului de Stat in Constructii

Beneficiar: Inspectoratul de Stat in Constructii

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 19.226.029,00 lei

10

Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Comunei Baru prin implementarea electronica ghiseului unic cu registratura si gestiune documente

Beneficiar: Primaria Comunei Baru

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 268.886,00 lei