Lista de proiecte

S-au gasit 146 proiecte conform criteriului selectat.

1

Servicii publice performante prin management de calitate

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 226.280,00 lei

Proiect finalizat

2

04.11.2011.JPG

Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 469.031,00 lei

Proiect finalizat

3

Instrumente moderne de management electronic al documentelor interne si activitatii din teritoriu la Directia Generala de Informatii si Protectie Interna (IMMEDIAT la DGIPI)

Beneficiar: M.A.I.- Directia Generala de Informatii si Protectie Interna

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 16.939.978,00 lei

4

Optimizarea si reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial in cadrul Primariei Slobozia

Beneficiar: Primaria Municipiului Slobozia

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.195.210,00 lei

5

MAI - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Beneficiar: Registrul Electronic National pentru Fisele de Evidenta Centrala a persoanelor (REN-FEC)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 19.020.990,00 lei

6

Implementarea sistemului de management integrat al proceselor, riscurilor si al cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiei in cadrul Politiei Comunitare sector 2

Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 480.128,00 lei

7

Calitate la standarde europene in administratia publica

Beneficiar: Institutia Prefectului judetul Vrancea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 375.121,00 lei

8

Consiliul Local - Responsabilitate si profesionalism

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 1.154.634,00 lei

9

Sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 -Primaria Slanic Moldova

Beneficiar: UAT Slanic Moldova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 249.990,00 lei

10

Gestionarea eficienta a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat in Primaria Deleni

Beneficiar: Comuna Deleni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 350.000,00 lei