Lista de proiecte

S-au gasit 146 proiecte conform criteriului selectat.

1

Servicii publice performante prin management de calitate

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 226.280,00 lei

Proiect finalizat

2

04.11.2011.JPG

Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 469.031,00 lei

Proiect finalizat

3

Descentralizare - prin optimizare, eficienta si profesionalism

Beneficiar: Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 999.857,00 lei

4

Implementarea si certificarea sistemului de management combinat, de calitate si mediu, la nivelul Primariei Orasului Predeal

Beneficiar: Primaria Orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 222.700,00 lei

5

Modernizarea serviciilor publice de informare si relaţionare cu cetatenii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 7.606.378,00 lei

6

Sistemului Integrat de Management al Calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (SIMJUD)

Beneficiar: UAT a Judetului Braila (Consiliul Judetean Braila)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 383.400,00 lei

7

Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de catre Primaria Curtea de Arges, prin implementarea sistemelor integrate de management

Beneficiar: Consiliul Local al municipiului Curtea de Arges

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 372.000,00 lei

8

Aplicarea procesului de descentralizare in sistemul de sanatate

Beneficiar: Ministerul Sanatatii

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 4.112.425,00 lei

9

MIASE - Management Integrat pentru Asistenta Sociala Eficienta

Beneficiar: Consiliul Judetean Giurgiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.058.015,00 lei