Lista de proiecte

S-au gasit 89 proiecte conform criteriului selectat.

1

198.JPG

CENTRALA DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA PE BIOMASA

Beneficiar: SC SORTILEMN SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 29.674.728,00 lei

Proiect finalizat

2

Trecere la 20 kV distribuitor Releu TV si cresterea sigurantei in alimentarea consumatorilor - Zalau

Beneficiar: SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 2.050.010,00 lei

3

Modernizare statie de transformare 110/20kV Bailesti

Beneficiar: SC Cez Distributie SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 15.479.381,00 lei

4

Imbunatatirea conditiilor tehnice de alimentare cu energie electrica a consumatorilor din zona centrala a municipiului Braila

Beneficiar: SC F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 3.598.699,00 lei

5

Reabilitare şi modernizare microhidrocentrală ILIES 1

Beneficiar: S.C. HIDRO-CONSTRUCTIA S.A.

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 2.287.480,00 lei

6

Cresterea eficientei energetice la SC Mecanica Sighetu SA

Beneficiar: SC Mecanica Sighetu SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 20.611.324,00 lei

7

Centrala electrica eoliana de 9 MW Oravita, jud. Caras Severin

Beneficiar: SC LC Business SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 49.750.700,00 lei

8

Parc eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea

Beneficiar: SC Enex SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 115.097.577,00 lei

9

Cresterea eficientei energetice a SC Smirodava SA Roman

Beneficiar: SC Smirodava SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 2.867.192,00 lei

10

Cresterea eficientei energetice la nivelul instalatiei de preparare din cadrul SNS SA SALROM - Salina Cacica

Beneficiar: SC Societatea Nationala a Sarii SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 18.039.897,00 lei