Lista de proiecte

S-au gasit 89 proiecte conform criteriului selectat.

1

198.JPG

CENTRALA DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA PE BIOMASA

Beneficiar: SC SORTILEMN SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 29.674.728,00 lei

Proiect finalizat

2

Cresterea eficientei energetice la SC Fabrica de Scule Rasnov SA

Beneficiar: SC Fabrica de Scule Rasnov SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 1.067.008,00 lei

3

Parc eolian in comuna Nalbant, judetul Tulcea

Beneficiar: SC Enex SRL

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 115.097.577,00 lei

4

Cresterea eficientei energetice a SC Smirodava SA Roman

Beneficiar: SC Smirodava SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Valoare: 2.867.192,00 lei

5

MODERNIZARE ENERGETICA UZUC SA

Beneficiar: SC UZUC SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 2.697.688,00 lei

6

Microhidrocentrala pe raul Moldova, municipiul Roman

Beneficiar: Municipiul Roman

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 25.895.880,00 lei

7

Decizie de Finantare DMI 1 - OI IMM

Beneficiar: OI IMM

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

5.1 Management POSCCE

Valoare: 16.076.089,00 lei

8

Retehnologizarea statiei 400/220/110/20 kV Lacu Sarat - partea tehnologica

Beneficiar: CNTEE Transelectrica SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 180.033.331,00 lei

9

Centrala fotovoltaica de 3 MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Topoloveni, Parcul stiintific si Tehnologic -Top Parc Topoloveni

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Topoloveni

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.2 Energie “verde”

Valoare: 73.334.964,00 lei

10

Trecerea la 20 kV a retelelor de medie tensiune in municipiul Satu Mare etapaI - zona Centru Vechi

Beneficiar: SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA

Finantat prin:

POS CCE

AXA 4 Energie

4.1 Energie durabila

Op 4.1.2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor

Valoare: 6.243.290,00 lei