Lista de proiecte

S-au gasit 61 proiecte conform criteriului selectat.

2

Organizarea conferintei internationale privind promovarea POSDRU 2007-2013 in vederea accesarii in parteneriat a Fondului Social European

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.2 Promovarea POSDRU

Valoare: 318.255,00 lei

3

Servicii de paza, protectie si supraveghere, control acces la sediul AMPOSDRU

Beneficiar: S.C. Nei Guard S.R.L.

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 76.260,00 lei

4

Realizarea unui film de informare si promovare a obiectivelor si operatiunilor POSDRU 2007-2013 in randul grupurilor tinta

Beneficiar: S.C Mather Communications Romania S.R.L.

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.2 Promovarea POSDRU

Valoare: 70.432,00 lei

5

Achizitie certificate digitale calificate pentru accesarea ActionWeb de utilizatorii AMPOSDRU si OI

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 49.706,00 lei

6

Asigurarea serviciilor de paza, protectie si supraveghere, control acces la sediul AMPOSDRU pentru perioada aprilie-decembrie 2011

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 171.864,00 lei

7

Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU in procesul de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 440.667,00 lei

8

Sprijin pentru AMPOSDRU in vederea desfasurarii misiunilor de verificare a functiilor delegate la sediul OIPOSDRU

Beneficiar: AMPOSDRU

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 505.954,00 lei

9

Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU)

Beneficiar: SC Teamnet International SA, lider de proect, in asociere cu SC Aisesoft International SA si SC Archidata SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 26.078.787,00 lei

10

Prima evaluare intermediara POSDRU

Beneficiar: KPMG Romania SRL

Finantat prin:

POS DRU

AXA 7 Asistenta tehnica

7.1 Management POSDRU

Valoare: 5.138.141,00 lei