Economia sociala, un concept care prinde un contur consistent in Romania

SuccES Intreprinderi sustenabile pentru incluziune

2 decembrie 2014

Pe baza experientei Fundatiei Dezvoltarea Popoarelor in domeniul economiei sociale prin crearea in anul 2012 a „Fabricii de mozaic”, incepand cu luna octombrie 2014, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor implementeaza un nou proiect de economie sociala cu titlul ”SuccES Intreprinderi sustenabile pentru incluziune”. Proiectul are o durata de 12 luni si este cofinantat  din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu un buget total de 2.426.893,56 lei.

In vederea facilitarii accesului pe piata muncii a 120 de persoane din grupuri vulnerabile vor fi infiintate si dezvoltate patru structuri ale economiei sociale in mediul rural si urban, si va fi asigurat accesul la servicii de ocupare in patru zone: Bucuresti-Ilfov, Arad, Cluj si Dambovita. Cele patru centre de servicii de ocupare vor urmari consolidarea capacitatii, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru beneficiarii proiectului.

Astfel, in Ilfov, localitatea Popesti-Leordeni, va fi dezvoltata intreprinderea sociala Proiect Mozaic, specializata in realizarea mozaicului ceramic, in judetul Arad se va construi o fabrica care va produce pavele, iar la Cluj si in Dambovita doua firme vor demara activitatea in domeniul serviciilor de curatenie.

In total, pe parcursul proiectului vor fi create 21 locuri de munca noi, dintre care 14 pentru persoane vulnerabile, iar 26 de tineri vor beneficia de stagii si burse de insertie in cadrul celor patru structuri de economie sociala functionale in cele patru zone de implementare.

Cele patru structuri de economie sociala vor beneficia de investitii in imbunatatirea procesului de productie si in activitati de marketing pentru a deveni generatoare de venit si sustenabile.

In vederea dezvoltarii capacitatii resurselor umane din cele patru zone implicate in managementul structurilor de economie sociala, vor fi organizate cursuri de formare care vor aborda tematici referitoare la planificarea afacerii, dezvoltarea planului de business, marketing si vanzari in economia sociala.

Proiectul este implementat de Fundatia Dezvoltarea Popoarelor in parteneriat cu Filialele Arad, Dambovita si Cluj, Primaria Orasului Santana, SC Proiect Mozaic SRL, FDP Store Team SRL.

Pentru mai multe informatii persoana de contact este Angela Sima, expert comunicare, angela.sima@fdpsr.ro, tel: 021.2552258/61, 0742028866, www.fdpsr.ro.

Proiect cofinant din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!