Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

11

Imbunatatirea capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor Publice de a elabora politica fiscala si nefiscala

Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 1.877.400,00 lei

12

Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, prin introducerea de birouri unice

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 5.175.756,00 lei

13

Cresterea eficientei administratiei prin intermediul planificarii strategice

Beneficiar: UAT Comuna Augustin

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 258.820,00 lei

14

Module de pregatire in domeniile Fonduri Structurale, Managementul proiectelor, Achizitii publice si ECDL pentru personalul primariei orasului Avrig

Beneficiar: Primaria orasului Avrig

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 447.883,00 lei

15

Gestionarea eficienta a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat in Primaria Deleni

Beneficiar: Comuna Deleni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 350.000,00 lei

16

Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania - SIIIR

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 18.417.536,00 lei

17

Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani migranti

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 4.787.958,00 lei

19

Management de calitate la Institutia Prefectului - judetul Vaslui, Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui si Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Vaslui

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 221.315,00 lei

20

Implementarea si Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (SIMJUD Braila)

Beneficiar: UAT a Judetului Braila (Consiliul Judetean Braila)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 383.400,00 lei