Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

21

Dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor din judetul Bihor

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Bihor

Finantat prin:

PODCA

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 499.375,00 lei

22

O comunicare mai buna - solutia problematicii fiscale

Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.000.000,00 lei

23

Imbunatatirea capacitatii de planificare strategica a autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vorniceni, judetul Botosani

Beneficiar: Consiliul Local Vorniceni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 445.069,00 lei

24

Sprijinirea eficientei managementului general si a implementarii PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 7.351.165,00 lei

25

Modernizarea actului administrativ prin eficienta si profesionalism

Beneficiar: Consiliul Local Sendreni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 223.803,00 lei

26

Dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul autoritatilor publice locale in domeniile managementului proiectelor si achizitiilor publice

Beneficiar: Fundatia Centrul de Resurse Juridice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 1.653.098,00 lei

27

Implementarea sistemului de management al calitatii la nivelul unor servicii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 271.150,00 lei

28

Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020

Beneficiar: Consiliul Judetean Vaslui

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 553.572,00 lei

29

Eficienta, calitate, promptitudine in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara

Beneficiar: Consiliul Judetean Hunedoara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 827.224,00 lei

30

Intarirea capacitatii Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului de a asigura coordonarea procesului de implementare a Conventiei ONU pentru drepturile copilului in Romania

Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 4.298.665,00 lei