Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

31

Spre o institutie de rang european- program de formare profesionala a personalului din Primaria Sectorului 4

Beneficiar: Primaria Sectorului 4, Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 998.979,00 lei

32

Elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a zonei metropolitane Brasov

Beneficiar: Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 848.043,00 lei

33

Cresterea gradului de implementare a legislatiei privind serviciile sociale la nivel local in contextul procesului de descentralizare

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 15.194.918,00 lei

34

Dezvoltarea comunei Jitia in perioada 2010 - 2015 prin planificare strategica

Beneficiar: Primaria comunei Jitia

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 251.160,00 lei

35

Implementarea sistemului integrat de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii ocupationale la nivelul primariei orasului Ovidiu, judetul Constanta

Beneficiar: Primaria orasului Ovidiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 289.502,00 lei

36

Formare profesionala pentru promovarea excelentei in administratia publica locala din judetul Valcea

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 612.499,00 lei

37

Strategie, durabilitate, dezvoltare

Beneficiar: Unitatea administrativa teritoriala a judetului Braila (Consiliul Judetean Braila)

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 245.100,00 lei

38

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice la nivelul comunei Vladesti, judetul Valcea

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Vladesti, judetul Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 682.759,00 lei

39

Formare profesionala pentru o administratie publica moderna

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 892.932,00 lei

40

Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 8.721.591,00 lei