Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

31

Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu specific antidrog

Beneficiar: Agentia Nationala Antidrog

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 5.660.141,00 lei

32

Promovarea achizitiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea achizitorilor publici

Beneficiar: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 803.461,00 lei

33

Biblioteca on-line in cadrul M.A.E.

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Externe

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 16.759.140,00 lei

34

Imbunatatirea calitatii serviciilor in administratia publica locala din judetul Bacau

Beneficiar: Consiliul Judetean Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 1.532.865,00 lei

35

Intarirea capacitatii institutionale de management a reformei privind imbunatatirea mediului de afaceri din Romania

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 4.504.592,00 lei

36

Sustinerea implementarii PO DCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 1.666.000,00 lei

37

Sprijinirea functionarii AM PODCA prin asigurarea suportului logistic necesar

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 144.046,00 lei

39

Instrumente si actiuni specifice pentru implementarea Strategiei de dezvoltare lcoala a comunei Gorgota

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Gorgota

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 402.115,00 lei

40

Stabilirea politicilor publice ale Municipiului Onesti integrate in Strategia de dezvoltare locala

Beneficiar: Municipiul Onesti, judetul Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 263.752,00 lei