Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

41

Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI in domeniul gestionarii dosarelor europene, al transpunerii si al aplicarii acquis-ului comunitar

Beneficiar: Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 10.683.122,00 lei

42

Instruirea angajatilor unitatii administrativ teritoriale Smeeni - modalitate de sporire a eficacitatii institutionale prin asigurarea unui nivel superior de calitate-

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Smeeni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 475.164,00 lei

43

Simplificarea si automatizarea schimbului de date între CNPAS si alte institutii publice cu care interactioneaza:date integrate prin automatizarea fluxurilor

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.715.937,00 lei

44

Planificare strategica pentru dezvoltarea comunei Chiojdeni

Beneficiar: Primaria comunei Chiojdeni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 253.468,00 lei

45

Modernizarea si integrarea aplicatiilor sotfware din cadrul Oficiului Romana pentru Emigrari prin optimizarea sistemului informatic de management al strainilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Emigrari

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 13.680.787,00 lei

46

Sistemul Unitar de Raportare a Evenimentelor (SURE)

Beneficiar: Jandarmeria Romana

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 15.270.600,00 lei

47

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orasului Predeal perioada 2009-2020

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 664.009,00 lei

48

Calitate in administratia publica locala

Beneficiar: Consiliul Judetean Gorj

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 429.000,00 lei

49

Dezbatem politici, crestem experienta

Beneficiar: Centrul Roman de Politici Europene

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 409.060,00 lei

50

Competente pentru viitor

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 933.317,00 lei