Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

41

Eficienta si Transparenta - Modernizarea activitatii de lucru cu publicul si introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul Primariei orasului Predeal

Beneficiar: UAT orasului Predeal

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 250.000,00 lei

43

Sistem informatic destinat managementului activitatii Inspectoratului de Stat in Constructii

Beneficiar: Inspectoratul de Stat in Constructii

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 19.226.029,00 lei

44

Dezvoltarea metodologiei modelul costului standard pentru cetateni

Beneficiar: Garda Nationala de Mediu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 19.024.875,00 lei

45

Promptitudine si eficienta in furnizarea serviciilor

Beneficiar: Primaria sectorului 2 Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.160.180,00 lei

46

Slanic Moldova - succesul unei dezvoltari durabile prin planificare strategica 2010 - 2020

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Slanic Moldova

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 791.345,00 lei

47

Servicii de calitate furnizate de Primaria Dumbraveni prin implementarea solutiei informatice de gestiune documente si registratura electronica

Beneficiar: Primaria orasului Dumbraveni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 273.436,00 lei

48

Sprijinirea functionarii AM PO DCA prin dotarea cu materiale de comunicatii si IT

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 320.972,00 lei

49

Managementul eficient al serviciilor administrative in judetul Giurgiu (M.E.S.A.J. Giurgiu)

Beneficiar: Judetul Giurgiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 486.225,00 lei

50

Dezvoltarea capacitatii institutionale a autoritatilor administratiei publice locale (comune) si a asociatiei acestora (A.Co.R) in vederea sustinerii dezvoltarii durabile a spatiului rural

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor- DGCLZAASPSA

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 4.196.931,00 lei