Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

51

Revizuirea si actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Balan

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Balan

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 641.597,00 lei

52

Realizarea unui sistem de plata online a serviciilor oferite de ANCPI

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 19.299.918,00 lei

53

Managementul eficient al serviciilor administrative in judetul Giurgiu (M.E.S.A.J. Giurgiu)

Beneficiar: Judetul Giurgiu

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 486.225,00 lei

54

Dezvoltarea capacitatii institutionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetatenilor romani imigranti

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 3.856.696,00 lei

55

Eficientizarea si reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din administratia publica locala a Comunei Campineanca

Beneficiar: Consiliul Local Campineanca

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 639.148,00 lei

56

Planificare strategica pentru administratia agricola

Beneficiar: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 4.849.398,00 lei

57

Abordare strategica in domeniul anticoruptiei la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Beneficiar: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 5.114.830,00 lei

58

Sistem informatic pentru managementul situatiilor de criza

Beneficiar: Jandarmeria Romana

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 16.940.985,00 lei

59

Fii Proactiv, Invata Permanent: Module de training pentru imbunatatirea abilitatilor personalului MAE

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Externe

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 2.307.744,00 lei

60

Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniul reglementat de Ministerul Finantelor Publice

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 3.199.013,00 lei