Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

51

Sprijinirea pregatirii si perfectionarii personalului Autoritatii de Management pentru PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 296.803,00 lei

52

Implementarea sistemului de management integrat al proceselor, riscurilor si al cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiei in cadrul Politiei Comunitare sector 2

Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 480.128,00 lei

53

Sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 -Primaria Slanic Moldova

Beneficiar: UAT Slanic Moldova

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 249.990,00 lei

54

Pregatirea profesionala a resurselor umane, prioritate a Consiliului Judetean Bistrita Nasaud

Beneficiar: Consiliul Judetean Bistrita Nasaud

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 750.000,00 lei

55

Consolidarea capacitatii administrative prin programe de instruire la nivelul unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Braila

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala a Municipiului Braila

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 233.804,00 lei

56

Dezvoltarea strategica, o cale catre bunastare

Beneficiar: Consiliul Local Lisa, Judetul Brasov

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 269.900,00 lei

57

Dezvoltarea capacitatii institutionale de formulare a politicilor publice si planificare strategica in domeniul migratiei fortei de munca

Beneficiar: Municipiul Alba Iulia

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 638.139,00 lei

58

Optimizarea si reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial in cadrul Primariei Slobozia

Beneficiar: Primaria Municipiului Slobozia

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.195.210,00 lei

59

Implementarea Sistemului National Integrat de Management al Informatiei si al Activitatii Tactico- Operative la nivelul Directiei Generale de Informatii si Protectiei Interna (SIMITO)

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Generala de Informatii si Protectie Interna

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 7.305.736,00 lei

60

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov, prin implementarea si certificarea sistemului de management integrat : calitate- mediu

Beneficiar: Judetul Brasov

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 492.600,00 lei