Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

61

Module de pregatire in domeniile Fonduri Structurale, Managementul proiectelor, Achizitii publice si ECDL pentru personalul primariei orasului Avrig

Beneficiar: Primaria orasului Avrig

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 447.883,00 lei

62

Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare

Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 14.101.006,00 lei

63

Strategia pentru dezvoltare durabila a judetului Dambovita

Beneficiar: Consiliul Judetean Dambovita

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 730.200,00 lei

64

Integrarea europeana a functionarilor din administratia publica locala prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Arges

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 1.135.429,00 lei

65

INSPIRE - decizii fundamentate, politici coerente la nivel national, un cadru european unitar

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.825.136,00 lei

67

Transparenta si Eficacitate - Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul primariei

Beneficiar: Primaria Comunei Cumpana

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.000.000,00 lei

68

Sprijinirea procesului de evaluare si selectie a proeictelor depuse spre finantare la PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 618.800,00 lei

69

Optimizarea si reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial in cadrul Primariei Slobozia

Beneficiar: Primaria Municipiului Slobozia

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.195.210,00 lei

70

Sprijin pentru functionarea AM PO DCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor - DDCA

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 24.230.254,00 lei