Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

61

Un management eficient al resurselor economico-financiare si umane la nivelul Ministerul Finantelor Publice, din aparatul central si din structurile subordonate

Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.164.330,00 lei

62

MAI - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Beneficiar: Registrul Electronic National pentru Fisele de Evidenta Centrala a persoanelor (REN-FEC)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 19.020.990,00 lei

63

Imbunatatirea calitatii serviciilor in administratia publica locala din judetul Bacau

Beneficiar: Consiliul Judetean Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 1.532.865,00 lei

64

Servicii de calitate furnizate de catre Institutia Prefectului- Judetul Ialomita prin informatizarea gestiunii documentelor, registraturii si ghiseului unic pentru cetateni

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Ialomita

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 264.720,00 lei

65

Sistemului Integrat de Management al Calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (SIMJUD)

Beneficiar: UAT a Judetului Braila (Consiliul Judetean Braila)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 383.400,00 lei

66

Asigurarea sprijinului logistic pentru AMPODCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 887.840,00 lei

67

Implementarea si Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (SIMJUD Braila)

Beneficiar: UAT a Judetului Braila (Consiliul Judetean Braila)

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 383.400,00 lei

68

Strategii de dezvoltare a localitatii Gugesti, perioada 2009-2020

Beneficiar: Unitatea Teritorial Administrativa a comunei Gugesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 438.950,00 lei

69

Cresterea capacitatii personalului din administratia publica locala si judeteana de a furniza servicii publice de calitate si a contribui la dezvoltarea durabila a regiunii centru

Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 856.360,00 lei

70

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhiva electronica, management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Directia Generala de Pasapoarte

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 9.700.000,00 lei