Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

61

INSPIRE - decizii fundamentate, politici coerente la nivel national, un cadru european unitar

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.825.136,00 lei

62

Suport pentru punerea in aplicare a unei strategii generale in sectorul de transport si infrastructura

Beneficiar: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 16.730.140,00 lei

63

Asigurarea conditiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judetean Mures si al institutiilor subordonate

Beneficiar: Consiliul Judetean Mures

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 499.300,00 lei

64

Asigurarea sprijinului logistic pentru AMPODCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 887.840,00 lei

65

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru imbunatatirea si dezvoltarea mediului de afaceri

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 3.044.590,00 lei

66

Sustinerea implementarii PO DCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 1.666.000,00 lei

67

Limba engleza in administratia publica locala - o punte spre Uniunea Europeana

Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 345.325,00 lei

68

Autoritati responsabile comunitati implicate!

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 1.145.890,00 lei

69

Imbunatatirea procesului de luare a deciziei in Comuna Filipestii de Padure prin planificare si management strategic

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Filipestii de Padure

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 293.575,00 lei

70

Instruirea personalului din cadrul a noua autoritati ale administratiei publice locale din judetul Bihor

Beneficiar: Orasul Sacueni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 454.981,00 lei