Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

61

Servicii eficiente si de calitate pentru cetatenii orasului Panciu

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Panciu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 884.366,00 lei

62

INSPIRE - decizii fundamentate, politici coerente la nivel national, un cadru european unitar

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 18.825.136,00 lei

63

Eficienta si calitate in actul decizional prin cresterea capacitatii organizationale a autoritatilor publice din judetul Vrancea

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Vrancea

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 938.324,00 lei

64

Suport pentru realizarea activitatilor de comunicare si promovare PO DCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.2 Promovare PODCA

Valoare: 3.720.000,00 lei

65

Infiintarea Departamentului "Management de Caz" si implementarea metodei - premisa pentru reducerea perioadei de livrare/asistenta publica pentru copii si adulti

Beneficiar: Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 774.165,00 lei

66

Intarirea capacitatii institutionale de management a reformei privind imbunatatirea mediului de afaceri din Romania

Beneficiar: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 4.504.592,00 lei

67

Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice in cadrul DGASPC prin implementarea sistemului de managementul documentelor electronice, arhivare electronica si infiintare de ghiseu unic online pentru rezolvarea cazurilor

Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 1.164.144,00 lei

68

Dezvoltarea capitalului uman si a capacitatii administrative in cadrul Consiliului Local Turceni

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Turceni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 785.966,00 lei

69

Realizarea arhitecturii sistemului informational si a structurii bazei de date economico - financiare ale unitatilor administratiei publice locale - DBAPL

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - DPFPL

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 3.743.000,00 lei