Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

71

Eficientizarea furnizarii serviciilor Oficiului Roman pentru Adoptii prin implementarea unui sistem de management al documentelor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Adoptii

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.965.900,00 lei

72

Dezvoltarea strategica, o cale catre bunastare

Beneficiar: Consiliul Local Lisa, Judetul Brasov

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 269.900,00 lei

73

Activitati de promovare adresate inclusiv sectoarelor prioritare ale PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.2 Promovare PODCA

Valoare: 220.904,00 lei

74

Sprijin pentru functionarea AM PO DCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 24.230.254,00 lei

75

Implementarea Sistemului National Integrat de Management al Informatiei si al Activitatii Tactico- Operative la nivelul Directiei Generale de Informatii si Protectiei Interna (SIMITO)

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Generala de Informatii si Protectie Interna

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 7.305.736,00 lei

78

Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice in cadrul Institutiei Prefectului - judetul Bacau

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 352.454,00 lei

79

Implementarea unui sistem inovativ de management al documentelor si modernizarea Centrului pentru Informare a Cetatenilor in cadrul Primariei comunei Giroc, judetul Timis

Beneficiar: Comuna Giroc

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.056.586,00 lei

80

Unificarea administrativ teritoriala, mai multa eficienta in administratia locala din Romania

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 11.776.578,00 lei