Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

71

Sustinerea implementarii PO DCA

Beneficiar: M.A.I.-D.D.C.A.

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 1.666.000,00 lei

72

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara - instrument pentru furnizarea in comun, in conditii de calitate si eficacitate, a serviciilor publice locale

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.792.398,00 lei

73

Cresterea capacitatii administrative si imbunatatirea calitatii serviciilor prin formare continua specializata

Beneficiar: Academia de Studii Economice Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 710.382,00 lei

74

Adaptarea la nevoile actuale si viitoare a strategiei de dezvoltare locala a comunei Draganu

Beneficiar: Comuna Draganu

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 261.006,00 lei

75

Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice

Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.258.295,00 lei

76

Dezvoltare durabila a in mediul rural strategii de dezvoltare locala pentru patru comune din judetul Bihor

Beneficiar: Comuna Chislaz

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 594.190,00 lei

77

Oficiul Roman pentru Imigrari - dezvoltarea competentelor profesionale in vederea cresterii eficientei in plan organizational

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrari

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 418.953,00 lei

78

Intarirea capacitatii administrative a Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin prin introducerea unui sistem integrat de management calitate - mediu

Beneficiar: Primaria Municipiului Turnu Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 324.004,00 lei

79

Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană

Beneficiar: Consiliul Judeţean Covasna

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 816.240,00 lei

80

Cresterea calitatii serviciilor furnizate de administratia publica locala din Petrila

Beneficiar: Consiliul Local Petrila

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 220.150,00 lei