Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

71

Dezvoltare competente si abilitati profesionale ale personalului din Primaria Municipiului Bistrita

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 227.553,00 lei

72

Formare profesionala pentru promovarea excelentei in administratia publica locala din judetul Valcea

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 612.499,00 lei

73

Imbunatatirea gestiunii documentelor in Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari de Sociale si institutiile sale subordonate

Beneficiar: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 17.974.445,00 lei

74

Sistemul integrat de management al calitatii, garantie a unei furnizari de calitate si in conditii de eficienta a serviciilor publice de catre Primaria Chitila

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Chitila

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 270.617,00 lei

75

Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publica (SIMIEOP)

Beneficiar: M.A.I. Directia Generala Management Operational

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 9.969.500,00 lei

76

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanta in sectorul serviciilor comunitare de utilitati publice

Beneficiar: M.A.I.- Directia pentru Servicii de Interes General

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 7.582.142,00 lei

77

Administratie eficienta prin simplificari procedurale

Beneficiar: Primaria Municipiului Moreni

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 510.476,00 lei

78

Implementarea sistemului de management integrat al proceselor, riscurilor si al cerintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si securitatea informatiei in cadrul Politiei Comunitare sector 2

Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 480.128,00 lei

79

Document strategic cu scenarii de dezvoltare socio-economica si demografica a teritoriului judetului Ialomita, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita

Beneficiar: Consiliul Judetean Ialomita

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 967.908,00 lei

80

Imbunatatirea capacitatii de formulare a politicilor publice, de reglementare și planificare strategica prin realizarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea resurselor institutionale ale MAI (ERP)

Beneficiar: M.A.I. - Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 18.464.734,00 lei