Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

71

Sprijinirea procesului de evaluare si selectie a proeictelor depuse spre finantare la PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 618.800,00 lei

72

Pasi spre o dezvoltare durabila - elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj

Beneficiar: Municipiul Lugoj

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 222.910,00 lei

73

Consolidarea capacitatii administrative a ORI prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

Beneficiar: Oficiul Roman pentru Imigrari

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 10.719.310,00 lei

74

Sistem informatic pentru managementul situatiilor de criza

Beneficiar: Jandarmeria Romana

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 16.940.985,00 lei

75

Consolidarea mecanismelor de consultare a societatii civile cu autoritatile publice centrale si locale - un element fundamental pentru cresterea calitatii procesului de elaborare a politicilor publice

Beneficiar: Asociatia Institutul pentru Politici Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 328.702,00 lei

76

Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice

Beneficiar: Ministerul Finantelor Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 12.726.075,00 lei

77

Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice in cadrul Institutiei Prefectului - judetul Bacau

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 352.454,00 lei

78

Implementarea unui sistem inovativ de management al documentelor si modernizarea Centrului pentru Informare a Cetatenilor in cadrul Primariei comunei Giroc, judetul Timis

Beneficiar: Comuna Giroc

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.056.586,00 lei

79

Servicii de calitate pentru locuitorii municipiului Campina

Beneficiar: Primaria Municipiului Campina

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 277.820,00 lei

80

Adaptarea la nevoile actuale si viitoare a strategiei de dezvoltare locala a comunei Draganu

Beneficiar: Comuna Draganu

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 261.006,00 lei