Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

81

Implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu-sanatate la Primaria orasului Mizil

Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Mizil

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 410.435,00 lei

82

Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniul reglementat de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 2.700.000,00 lei

83

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala a orasului Voluntari, judetul Ilfov

Beneficiar: Orasul Voluntari

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 405.542,00 lei

84

Dezvoltarea capitalului uman si a capacitatii administrative in cadrul Consiliului Local Turceni

Beneficiar: Consiliul Local al orasului Turceni

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 785.966,00 lei

85

Eficientizarea organizaţională a Consiliului Local al Orasului Gaesti prin instruire, gestiunea portofoliilor personalului si schimb de bune practici de conducere

Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Gaesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 464.039,00 lei

86

A.P.R.O.A.P.E. - Administratie Publica Responsabila = O Administratie Publica Eficienta

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Constanta

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 2.374.857,00 lei

87

Administratorul public - factor de succes pentru un management eficient la nivel local

Beneficiar: Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 2.535.373,00 lei

88

Sistem de management performant pentru comuna Dumbravita, jud.Timis

Beneficiar: Comuna Dumbravita

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 234.460,00 lei

89

Politici publice de dezvoltare locala - planificare strategica pe termen mediu si lung

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 993.380,00 lei

90

Ghiseul unic - servicii publice complete pentru cetatenii comunei Liesti

Beneficiar: UAT Liesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 243.701,00 lei