Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

81

Cresterea eficientei organizationale a UAT -Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire, de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane

Beneficiar: UAT Municipiul Moinesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 511.181,00 lei

82

Activitati de promovare adresate inclusiv sectoarelor prioritare ale PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.2 Promovare PODCA

Valoare: 220.904,00 lei

83

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau - Instrument de lucru pentru administratie

Beneficiar: Judetul Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 1.455.643,00 lei

84

Planificare strategica pentru administratia agricola

Beneficiar: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare: 4.849.398,00 lei

85

Programe de instruire pentru personalul de conducere din spitale

Beneficiar: Consiliul Judetean Constanta

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.1 Procesul de descentralizare

Valoare: 396.000,00 lei

86

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice la nivelul comunei Vladesti, judetul Valcea

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Vladesti, judetul Valcea

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 682.759,00 lei

87

Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania

Beneficiar: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 483.130,00 lei

88

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 18.516.195,00 lei

89

Scrierea strategiei de dezvoltare locala a municipiului Fetesti, judetul Ialomita

Beneficiar: Primaria Municipiului Fetesti

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 380.107,00 lei

90

Analiza functionala a administratiei publice centrale din Romania - I

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 6.720.000,00 lei