Lista de proiecte

S-au gasit 418 proiecte conform criteriului selectat.

81

Modernizare si Performanta in Administraia Publica Locala

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie, Departamentul de Proiecte si Cercetare

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 806.359,00 lei

82

Platforma comunicationala informatizata

Beneficiar: Institutia Prefectului - Judetul Galati

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 1.998.850,00 lei

83

Alinierea metodologiei de control a Garzii Nationale de Mediu, la directivele si conventiile de control internationale

Beneficiar: Garda Nationala de Mediu

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare: 18.696.252,00 lei

84

Intarirea capacitatii administrative a Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin prin introducerea unui sistem integrat de management calitate - mediu

Beneficiar: Primaria Municipiului Turnu Severin

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Valoare: 324.004,00 lei

85

Implementarea portalului N-Lex

Beneficiar: Ministerul Justitiei

Finantat prin:

PODCA

AXA 2 Servicii publice

2.2 Eficientizarea serviciilor

Op 2.2.2. Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS

Valoare: 16.632.850,00 lei

86

Dezvoltarea capacitatii institutionale de formulare a politicilor publice si planificare strategica in domeniul migratiei fortei de munca

Beneficiar: Municipiul Alba Iulia

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 638.139,00 lei

87

Strategia de dezvoltare a comunei Apata

Beneficiar: Comuna Apata

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare: 256.500,00 lei

88

Sprijinirea procesului de evaluare si selectie a proeictelor depuse spre finantare la PO DCA

Beneficiar: Ministerul Administratie si Internelor - Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Finantat prin:

PODCA

AXA 3 Asistenta tehnica

3.1 Management PODCA

Valoare: 618.800,00 lei

89

Introducerea de instrumente si proceduri moderne de management in cadrul Consiliului Judetean Bacau pentru gestionarea cheltuielilor sociale si imbunatatirea calitatilor serviciilor

Beneficiar: Consiliul Judetean Bacau

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 987.536,00 lei

90

Consolidarea sistemului de formare continua a angajatilor Consiliului Judetean Gorj si a institutiilor subordonate

Beneficiar: Consiliul Judetean Gorj

Finantat prin:

PODCA

AXA 1 Politici publice

1.3 Eficacitate organizationala

Valoare: 781.500,00 lei