Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • PODCA
 • AXA 1 Politici publice
 • 1.2 Responsabilizare administratiei publice

Valoare proiect

 • Valoare totala: 7.478.713,34 lei
 • Valoare nerambursabila: 6.356.906,34 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Proiectul propus spre realizare de către Direcţia Generală Audit Intern, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. are ca obiectiv general realizarea de proceduri de lucru pentru cooperarea dintre direcţia generală şi structurile teritoriale în vederea eficientizării serviciilor oferite de către solicitant. De asemnea, proiectul are în vedere elaborarea unei strategii de măsurare a performanţelor manageriale şi dezvoltare a controlului managerial pentru a evalua perfomanţa procesului descentralizat al solicitantului.

Obiectivele specificeidentificate ca fiind realizabile prin implementarea proiectului propus sunt următoarele:

 1. Uniformitate în implementarea procedurilor;
 2. Eficientizarea comunicării între structurile descentralizate;
 3. Diseminarea de bune practici;
 4. Suport pentru luarea deciziilor şi dezbateri operative eficiente.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE, Regiunea SV, Regiunea Centru, Regiunea SE, Regiunea V, Regiunea S, Regiunea NV
 • 21 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 03 august 2010
 • Data semnarii contractului: 21 februarie 2011
 • Data inceperii implementarii contractului: 21 februarie 2011
 • Data finalizarii proiectului: 21 noiembrie 2012
 • Proiect finalizat

Rezultate

Rezultatele anticipate pentru activitățile proiectului sunt prezentate în continuare, în mod detaliat:

1. Achiziționarea de servicii de consultanță pentru obținerea finanțării nerambursabile

Rezultatul anticipat în urma realizării acestei activități îl reprezintă contractul semnat cu un furnizor de servicii de consultanță, concretizat ulterior prin întocmirea documentației necesare conform cerințelor din ghidul solicitantului.

2. Organizarea procedurilor de achiziție publică

Rezultatele procedurilor de achiziții le reprezintă dosarele de achiziții întocmite conform specificațiilor finanțatorului și legislației în vigoare, ceea ce va permite demararea implementării proiectului propus.

3. Managementul proiectului

Rezultatele activității de management de proiect pot fi măsurabile prin cererile de rambursare și rapoartele de progres și tehnico-economice realizate, rapoarte de monitorizare și evaluare.

4. Organizarea de vizite de studiu

Rezultatul măsurabil al acestor vizite de studiu sunt rapoartele întocmite de DGAI în urma participării, însoțite de lista participanților și agenda fiecărei vizite.

5. Achiziționarea echipamentelor necesare implementării proiectului

Rezultatul anticipat final al acestei activități îl reprezintă sistemul de videoconferință implementat și lansat în operarea productivă.

6. Revizuirea procedurilor de lucru existente și realizarea de proceduri noi

Această activitate are următoarele rezultate măsurabile: rapoarte de audit pentru analizarea procedurilor existente, numărul și documentele procedurilor revizuite și noilor proceduri întocmite, numărul rapoartele cu indicatorii de performanță incluși în funcția de raportare a procedurilor.

7. Realizarea unei strategii pentru măsurarea performanțelor manageriale și dezvoltarea sistemului de control managerial

Numărul strategiilor realizate și documentele ce alcătuiesc strategiile sunt rezultatele anticipate ale acestei activități.

8. Transfer de cunoștințe și know-how (instruire)

Utilizatorii procedurilor de lucru și a instrumentelor de măsurare a performanțelor sunt capabili să le aplice în activitatea de zi cu zi. Vor fi furnizate ca rezultat liste de participanți, agenda instruirii, rapoarte de instruire și materialele diseminate. Numărul zilelor de instruire este un rezultat important al acestui proiect.

9. Consiliere (mentoring)

În urma activității de consiliere online vor fi realizate rapoarte pentru fiecare intervenție în parte.

10. Organizarea de seminarii cu tema de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse

Rezultatul anticipat îl reprezintă materialele realizate pentru desfășurarea seminariilor, insoțite de lista participanților și agenda seminariilor.

11. Realizarea activităților de informare și publicitate

Rezultatele anticipate pentru această activitate sunt următoarele: (1) anunțuri de presă publicate la începerea și finalizarea activităților din proiect; (2) conferințele de lansare și finalizare a proiectului; (3) pagina web a proiectului; (4) materiale publicitare pentru a fi diseminate la conferințe și seminarii (bannere, mape, agende, blocnotes-uri, broșuri, pixuri, stegulețe, cărți de vizită); (5) etichete pentru mijloacele fize achiziționate prin intermediul proiectului.

12. Realizarea auditului proiectului

Rezultatul anticipat al acestei activități îl reprezintă rapoartele de audit ale proiectului.

Rezultatele principale ale proiectului reprezentate de sistemul de videoconferință, procedurile de lucru, stragia de măsurare a performanțelor manageriale și sistemul de control managerial contribuie la rezolvarea necsităților grupului țintă prin planificarea eficientă a activităților, uniformitate în folosirea procedurilor, eficientizarea comunicării între nivelul central și strucurile teritoriale subordonate, eficientizarea procesului decizional și a dezbaterilor operative, măsurarea performanțelor DGAI în mod transparent, clar și eficient.

Despre beneficiar

Ministerul Afacerilor Interne - Directia Audit Public Intern

Institutie publica

Ordine si siguranta publica

Parteneri

 • DSCF6160.jpg
 • DSCF6157.jpg
 • DSC_1992.JPG
 • DSC_1993.JPG
 • DSC_1988.JPG
DSC_1988.JPG

Date contact

Manager de proiect : subcomisar de politie ing. Mihai Dan CHIRICA

telefon : 0213037080 / interior 10524

email: mihai.chirica@mai.gov.ro