Resurse umane - formare profesionala - administratie publica europeana

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • PODCA
 • AXA 1 Politici publice
 • 1.3 Eficacitate organizationala
 • Op 1.3.6. Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.

Valoare proiect

 • Valoare totala: 615.782,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 600.146,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

   Creşterea eficacităţii organizaţionale, prin îmbunătăţiri de structură pentru un număr de minim 40 administraţii publice locale din mediul rural şi urban din judeţul Caraş-Severin, prin derularea unor module de pregătire pentru minim de 150 funcţionari publici/personal contractual în domenii ca: ECDL start şi ECDL complet,  Achiziţii publice, Managementul proiectelor, Managementul financiar al proiectelor, Auditul intern, Strategii de dezvoltare locală,  Administraţia publică în context european,  Politica de protecţia mediului în context european, Legislaţie comunitară, Protecţia bunurilor culturale, Relaţii publice comunitare, Limba engleză. În paralel se va înfiinţa un birou de consiliere pentru funcţionarii publici/personalul contractual din administraţia publică locală din judeţ. Perfecţionarea abilităţilor şi a pregătirii profesionale a resurselor umane (în special a funcţionarilor publici de conducere) din administraţia publică locală se va realiza pe parcursul a 18 luni în scopul dezvoltării unui serviciu public profesionist, eficient, în interesul cetăţenilor judeţului atingând standardele europene.

 

 

Locul si durata implementarii

 • Regiunea V
 • 18 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 07 decembrie 2009
 • Data semnarii contractului: 14 martie 2011
 • Data inceperii implementarii contractului: 15 martie 2011
 • Data finalizarii proiectului: 14 septembrie 2012
 • Proiect finalizat

Rezultate

 

 • 1birou consiliere pentru administraţiile publice locale din judeţ (funcţionari public/personal contractual);
 •   Minim 150 de cursanţi (120 din cadrul a 40 primării comunale şi orăşeneşti şi 30 din cadrul CJ CS) (min.40 primării comunale şi orăşeneşti, CJ CS) instruiţi, care vor obţine diplome acreditate/diplome de absolvire în cel puţin un modul de curs în următoarele domenii: modul economic: A. ECDL start şi ECDL complet - 45 pers (firma acreditată), B. Achiziţii publice-15 pers(firma acreditată), C. Managementul proiectelor 15 pers. pers(firma acreditată), D. Managementul financiar al proiectelor 15 pers. pers(firma acreditată), E. Auditul proiectelor 15 pers. pers(firma acreditată), F. Strategii de dezvoltare locală 45 pers. pers(firma acreditată), modul juridic: G. Administraţia publică în context european 45 pers, H. Politica de protecţia mediului în context european 15 pers., J. Legislaţie comunitară 15 pers. I. Protecţia bunurilor culturale 15 pers., K .Limba engleză 45 pers.
 • Minim 120 funcţionari publici/personal contractual din cadrul a 40 administraţii locale comunale si orasenesti, care vor asigura transferul de know-how, care vor fi capabili ulterior să elaboreze cereri de finanţare, documente de planificare strategică locală, parteneriate şi acorduri de colaborare etc.;
 • 1 Studiu privind adaptabilitatea persoanelor din administraţia publică locală din judeţ la modificările legislative;
 • Minim 5 documente de planificare strategica locală(Planuri locale privind dezvoltarea economico- socială );
 •  Dotarea cu echipamente (2 computere, 1 laptop, 1 multifuncţionale, 1 imprimantă), birotică (1 aparat laminat, 1 aparat îndosariat, 1 ghilotină, 1 flipchart magnetic) a biroului de consiliere;
 • Dotarea cu mobilier(3 birouri, 3 etajere, 3 scaun directoriale, 3 scaune) a biroului de consiliere;
 •   1 vizită de studiu pentru 25 persoane(membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale, UEM, CJCS) într-o ţară din UE cu experienţă relevantă în domeniul administraţiei publice, al planificării strategice, legislaţiei comunitare, relaţiilor de parteneriat, precum: Olanda, Anglia, Marea Britanie, Irlanda; cele 25 de persoane vor fi selectate după următoarele criterii: să fie persoane cu responsabilităţi decizionale în realizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană sau a strategiilor de dezvoltare locală, să fi obţinut calificative foarte bune în urma cursurilor urmate în cadrul proiectului, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională sau participarea la cursul de limbi străine organizat în cadrul proiectului, să fie disponibile;   
 • Minim 200 persoane (funcţionari publici, personal contractual)beneficiari ai serviciilor de consiliere (legislaţie, proiecte cu finanţare europeană, strategii de dezvoltare locală, parteneriate si acorduri de cooperare etc.) oferite prin biroul de consiliere, pe perioada funcţionării acestuia (10 luni); acestea vor fi implicate în implementarea proiectului, prin consultarea periodica (prin chestionare) asupra calităţii serviciilor furnizate, în scopul îmbunătăţirii acestora; 
 • Min.500 persoane personalul aparatului propriu al administraţiilor locale implicate în proiect(40 Consilii locale 480, CJ CS –DMSCUP 25,) prin diseminarea cunoştinţelor dobândite prin proiect; 
 • Cetăţenii comunităţilor locale (min 5), cca. 10.000 persoane, beneficiari aidocumentelor de planificare strategică locală; 
 • Creşterea capacităţii de a dezvolta/implementa/finanţa proiecteintra şi interregionale a minim 40 autorităţi locale din judeţul Caraş-Severin şi a CJ CS prin creşterea profesionalismului angajaţilor;
 •  Creşterea gradului de încredere şi satisfacţie a cetăţenilorjudeţului Caraş-Severin (min. 80.000 persoane) beneficiari aiserviciilor oferite de administraţiile locale vizate în proiect (min. 40 comune şi oraşe); 
 • Creşterea eficacităţii organizaţionalepentru minim 40 administraţii locale orăşeneşti şi comunale din judeţ prin îmbunătăţiri de structură, personal competent şi eficient, instruit în diverse domenii la standarde de calitate europene, capabil să presteze un serviciu public profesionist la standarde europene în interesul cetăţenilor, etc.

Despre beneficiar

Universitatea "Eftimie Murgu" Resita

Institutie de invatamant

Invatamant superior

Parteneri

 • Consiliul Judetean Caras-Severin

Comunicate

 • P12-10-11_12.37.jpg
 • P1270597.JPG
 • P1270602.JPG
 • P1270675.JPG
 • P1270677.JPG
P1270677.JPG

Date contact

Prof.univ.dr. Marian MIHAILA

tel.0722341273

fax.0255 218169

e-mail: prorector_comunicare@uem.ro