Centrul GRID al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS CCE
 • AXA 2 Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 • 2.2 Infrastructura de CDI
 • Op 2.2.3. Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

Valoare proiect

 • Valoare totala: 2.295.830,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 2.000.000,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Proiectul propus, CGUTC-N are ca principal obiectiv realizarea unui centru GRID de performanta care sa deserveasca mediul academic si de cercetare din zona Transilvania si sa permita abordarea unor probleme stiintifice ce necesita putere de calcul sporita si capacitate de stocare de ordinul TB. Un alt obiectiv este acela de a dezvolta aplicatii care sa utilizeze aceasta infrastructura de calcul paralel.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NV
 • 24 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 20 august 2008
 • Data semnarii contractului: 11 mai 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 11 mai 2009
 • Data finalizarii proiectului: 10 mai 2011
 • Proiect finalizat

Rezultate

 • 3 Aplicatii GRID
 • Centru GRID cu capacitate de stocare 12 TB si 512 core-uri disponibile pentru calcul masiv paralel

Alte detalii despre proiect

pagina web http://cgutcn.utcluj.ro/

Despre beneficiar

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Institutie de invatamant

Invatamant superior

Date contact

Director Proiect: Conf. Dr. Ing. Emil-Ioan CEBUC

Tel: 0264401246

Fax: 0264594684

E-mail:Emil.Cebuc@cs.utcluj.ro