INFRANANOCHEM - Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare in cadrul Institutului de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu” al Academiei Romane pentru extinderea cercetarilor interdisciplinare in domeniul nanomaterialelor si nanotehnologiilor

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS CCE
 • AXA 2 Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 • 2.2 Infrastructura de CDI
 • Op 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Valoare proiect

 • Valoare totala: 38.786.536,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 32.748.321,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general:

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii existente in Institutul de Chimie Fizica al Academiei Romane, institut recunoscut atat pe plan national cat si international pentru studiile multidisciplinare in domeniul chimiei fizice fundamentale si aplicate si al stiintei materialelor. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii existente va conduce la cresterea capacitatii de cercetare, a calitatii si eficientei acesteia, cu consecinte pozitive asupra nivelului de competitivitate economica in domenii cheie stiintifice si tehnologice: stiinta materialelor, energie, sanatate, micro si nano-tehnologii, mediu, electronica, agricultura, transporturi, etc. 

Obiectivele strategice ale proiectului:

1.Cresterea capacitatii de cercetare

Se va realiza prin dezvoltarea infrastructurii de CDI la nivelul standardelor cercetarii internationale. Pentru a acoperi cele mai noi segmente ale cercetarii in domeniul materialelor multifunctionale, este necesara completarea bazei materiale a Institutului cu aparatura performanta care sa permita realizarea unor fluxuri de cercetare coerent gandite (proiectarea si sinteza prin metode avansate a noilor configuratii, noilor materiale, micro si nanostructuri, caracterizarea complexa si testarea acestora prin metode moderne si tehnici experimentale neconventionale) avand ca tinta aplicatiile cercetarilor in domenii economice prioritare.

2.Cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare

In prezent Institutul de Chimie Fizica este un Institut de referinta – atat pe plan national, cat si European – pentru cercetarile multidisciplinare in domeniul Chimiei Fizice, singurul institut cu acest profil in Romania. Printre directiile tematice de actualitate ale Institutului, studiile avansate, multidisciplinare in domeniul cercetarii materialelor micro si nanostructurate ocupa un loc central, Institutul de Chimie Fizica fiind recunoscut atat pe plan national, cat si international pentru rezultatele originale obtinute. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare asigura dezvoltarea activitatii de cercetare prin abordarea de domenii/subdomenii noi, in acord cu tendintele pe plan European, asigurandu-se totodata cresterea calitatii, a preciziei si confidentei masuratorilor specifice.

3.Dezvoltarea cunostintelor fundamentale

Proiectul isi propune largirea bazei teoretice in domeniul sintezei si caracterizarii complexe, inter-disciplinare a materialelor avansate destinate domeniilor cheie economice. Cercetatorii implicati in proiect vor întreprinde demersuri teoretice indreptate catre dezvoltarea, acumularea cunostintelor si exploatarea noilor concepte privind intelegerea inter-relatiilor compozitie-microtructura–proprietati. Prin larga sa aplicabilitate si prin tipul de informatii pe care il poate furniza, Chimia Fizica Aplicata poate sta la baza unor studii inovative cu un pronuntat caracter transdisciplinar, oferind totodata solutii concrete pentru cresterea competitivitatii in sectoare economice prioritare.

4.Dezvoltarea cercetarilor experimentale si obtinerea de noi micro si nanostructuri

Prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare ICF va putea aduce contributii substantiale la dezvoltarea cercetarilor experimentale. Vor fi identificate noi sisteme si materiale nanostructurate si vor fi puse la punct metode inovative de sinteza si de caracterizare complexa a noilor materiale, urmarindu-se posibilitatea de utilizare efectiva a rezultatelor acestor cercetari in aplicatii specifice ale sectoarelor industriale prioritare, cu implicaţii asupra competitivităţii economice.

5.Dezvoltarea resursei umane

Institutul va urmari in mod deosebit dezvoltarea resursei umane pentru cercetare-dezvoltare, prin integrarea tinerilor in cercetare si pregatirea acestora in perioada doctorala si postdoctorala. ICF este institutie organizatoare de doctorat, fiind totodata o unitate CDI cu o puternica si lunga traditie in domeniul Chimiei Fizice. Ca o continuare fireasca a acestei traditii, Institutul isi propune sa devina un pol de referinta pentru pregatirea post-universitara, in acest scop urmand a crea o facilitate destinata scopurilor educationale si care sa ofere noi posibilitati de formare a tinerilor potrivit standardelor europene. Formarea tinerilor in domeniul nanotehnologiilor şi nanomaterialelor este esentiala pentru cresterea pe termen lung a calitatii activitatilor de cercetare-dezvoltare cu impact asupra cresterii competitivitatii economice. Majoritatea tinerilor talentati pleaca din Romania tocmai pentru a avea acces la un domeniu inca putin explorat in tara noastra. Prin dezvoltarea si achizitionarea de aparatura performanta in acest domeniu va fi posibila diversificarea tematicii programelor de perfectionare prin masterat si doctorat, si se vor crea conditii pentru o implicare mai mare a tinerilor cercetatori la programele europene de cercetare-dezvoltare. 

6.Stimularea cercetarii in parteneriat si a transferului de tehnologie catre intreprinderi

Activitatile de cercetare in cadrul institutului vor fi orientate, in acelasi timp, catre obtinerea de noi materiale si a unor noi metode de caracterizare cantitative, cu larga aplicabilitate in sectoare industriale prioritare. Colaborarile deja existente, contactele si legaturile pe care le are ICF cu reprezentanti ai IMM-urilor, grupuri industriale etc, facultati, institute de cercetare, ca si activitatile educationale si de perfectionare desfasurate in cadrul masteratului, doctoratului, au reusit sa faca vizibil Institutul si realizarile acestuia.  Acest lucru va fi cu atat mai mult o prioritate in conditiile in care se va putea extinde domeniul de cercetari prin dezvoltarea infrastructurii, contribuind la exploatarea rezultatelor cercetarii si crearea de sisteme inovative de productie. In acelasi timp, colaborarea Institutului cu experti din alte unitati de CDI, va permite schimbul de experienta si imbogatirea continua a cunostintelor.

7. Cresterea vizibilitatii internationale si colaborarea cu alte grupuri din UE

Dotarea laboratoarelor Institutului cu aparatura de ultima generatie necesare derulării de cercetări la standarde europene va spori semnificativ performanţele cercetătorilor români, permitandu-le afirmarea, asigurându-le vizibilitatea internationala si facilitandu-le participarea la programe internationale. Astfel, in proiect se propune o configuratie unica de infrastructura care, pentru prima data in Romania, va permite dezvoltarea unor teme de cercetare inovative incluzand obiective care nu au fost abordate pana acum si care sa permita integrarea in aria de cercetare europeana (ERA).

Locul si durata implementarii

 • Regiunea BI
 • 24 luni luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 14 martie 2008
 • Data semnarii contractului: 01 martie 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 martie 2009
 • Data finalizarii proiectului: 28 februarie 2011
 • Proiect finalizat

Rezultate

 • Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare-inovare in cadrul Institutului de Chimie Fizica Ilie Murgulescu din Bucuresti care va putea desfasura activitati de cercetare-dezvoltare la nivel european
 • Amenajarea si modernizarea unui spatiu de 754 mp pentru desfasurarea unei activitati de C-D de inalt nivel tehnic (sase laboratoare)
 • Achizitionarea unui numar de 44 de echipamente de cercetare-dezvoltare din care 21 echipamente cu valoare de peste 100000 EURO
 • Mentinerea unui numar de 201 locuri de munca în CD datorită proiectului
 • Crearea unui numar total de 10 locuri de munca noi, in perioada de executie a investitiei, din care 6 sunt locuri de munca in C-D
 • Crearea unui numar de 24 locuri de munca în CD datorită proiectului
 • Dezvoltarea unui numar de 50 proiecte de cercetare nationala accesate pe perioada de exploatare a investitiei
 • Dezvoltarea unui numar de 5 proiecte internaţionale in perioada de exploatare a infrastructurii de cercetare-dezvoltare  nou create
 • Derularea si finalizarea pe perioada de exploatare a investitiei a unui numar de 33 de teme de cercetare
 • Numar de materiale multifunctionale obtinute pe perioada de exploatare analizata: 24
 • Pregatirea unui numar de 10 de doctoranzi pe perioada de exploatare analizata
 • Publicarea unui numar de 60 de lucrari in reviste recunoscute in domeniu pe perioada de exploatare analizata

Despre beneficiar

Institutul de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu” al Academiei Romane

Institute de cercetare

Cercetare stiintifica fundamentala si aplicata

Comunicate