Implementarea unei platforme de e-learning pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi rezidenţi la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS CCE
 • AXA 3 IT&C
 • 3.2 Servicii publice electronice
 • Op 3.2.3. Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning

Valoare proiect

 • Valoare totala: 6.418.136,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 5.285.523,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general proiectului este: Realizarea unui sistem e-learning la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi.

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt:
-    100% din documentaţia de curs va fi disponibilă electronic
-    80% din documentarea suplimentară va fi făcută electronic
-    100% din verificările pre-exemen, inclusiv simulările, vor fi în format electronic
-    100% din evaluările scrise vor fi în format electronic, prin test-grilă
-    100% din testele specifice examenului de admitere vor fi corectate automat în max. 10 minute
-    cataloagele şi rezultatele evaluărilor vor fi trimise automat decanatelor în format electronic
-    va fi construit mediul colaborativ pentru elaborarea conţinutului ştiinţific intra-universitar şi inter-universitar

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE
 • 15 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 01 februarie 2009
 • Data semnarii contractului: 16 septembrie 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 17 septembrie 2009
 • Data finalizarii proiectului: 16 decembrie 2010
 • Proiect finalizat

Rezultate

Universităţile sunt instituţiile de bază în procesul de învăţământ şi de instruire de specialitate. Procesul de instruire presupune o relaţie profesor – studenţi mai strânsă decât în cazul studiilor medii, în care interacţiunea, creativitatea şi inovaţia sunt elemente esenţiale pentru formarea viitorului absolvent.
Caracteristicile esenţiale ale instruirii în învăţământul superior
-    Continua perfecţionare a profesorilor
-    Procentaj ridicat al orelor de practică (laborator, seminar)
-    Teme individuale ce presupun studiu şi cercetare individualizată
-    Colaborarea mai multor studenţi pentru realizarea unei teme complexe
-    Volum mare de informaţii care trebuiesc asimilate în timp scurt
-    Informaţiile sunt prezentate în forme foarte variate: scheme, texte, imagini, video, audio
-    Participarea într-o comunitate activă şi bine definită (simpozioane, mese rotunde, sesiuni de comunicări, etc), care acoperă mai multe instituţii de învăţământ superior cu acelaşi specific
-    Învăţământul la distanţă şi formele de învăţământ fără frecvenţă sunt mult mai răspândite, ceea ce face ca instruirea să capete un caracter permanent (învăţământ 24h/ 24)

Toate aceste caracteristici pot fi susţinute mult mai uşor prin prezenţa unui sistem informatic de învăţământ asista de calculator, prin care se uşurează colaborarea între studenţi, se facilitează urmărirea progreselor făcute de către studenţi de către profesori şi se optimizează folosirea resurselor educaţionale.

Sistemul de E-learning trebuie sa înglobeze cele mai noi tehnologii, fiind un cadru extensibil care să faciliteaze utilizarea mijloacelor informatice în procesul de învăţământ, asigurând:
-    Un mediu colaborativ pentru facilitatea relaţiilor între studenţi şi student – profesor
-    O comunicare rapidă şi eficientă pe e-mail, chat, indicatori de prezenţă online
-    O personalizare a informaţiei pentru fiecare student sau grup de studenţi (la nivel de clasă/ grupă)
-    Securitatea fiecărui utilizator al sistemului (student, profesor, părinţi) prin autentificarea într-un director
-    Un sistem de evaluare online a lucrărilor studenţilor şi asistenţă pentru profesor în notarea temelor intermediare, precum şi realizarea unui sistem de feedback în urma notării
-    Stocarea, manipularea, regăsirea şi refolosirea informaţiei care constituie materia cursului
-    Evidenţa calendarului fiecărui student, al task-urilor asignate de către profesori şi gradul de îndeplinire al acestora
-    Acces prin Internet, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
-    Extinderea (virtuală) a sălii de clasă în interiorul campus-urilor studenţeşti, în cămine, acasă şi la serviciu

Alte detalii despre proiect

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi, este continuatoarea vechii Facultăţi de Medicină din Iaşi, a cărei înfiinţare a fost iniţiată de Al. I. Cuza (în 1860) şi desăvârşită în timpul domniei lui Carol I (în 1879).
Universităţile sunt instituţiile de bază în procesul de învăţământ şi de instruire de specialitate. Procesul de instruire presupune o relaţie profesor – studenţi mai strânsă decât în cazul studiilor medii, în care interacţiunea, creativitatea şi inovaţia sunt elemente esenţiale pentru formarea viitorului absolvent.
Caracteristicile esenţiale ale instruirii în învăţământul superior
-    Continua perfecţionare a profesorilor
-    Procentaj ridicat al orelor de practică (laborator, seminar)
-    Teme individuale ce presupun studiu şi cercetare individualizată
-    Colaborarea mai multor studenţi pentru realizarea unei teme complexe
-    Volum mare de informaţii care trebuiesc asimilate în timp scurt
-    Informaţiile sunt prezentate în forme foarte variate: scheme, texte, imagini, video, audio
-    Participarea într-o comunitate activă şi bine definită (simpozioane, mese rotunde, sesiuni de comunicări, etc), care acoperă mai multe instituţii de învăţământ superior cu acelaşi specific
-    Învăţământul la distanţă şi formele de învăţământ fără frecvenţă sunt mult mai răspândite, ceea ce face ca instruirea să capete un caracter permanent (învăţământ 24h/ 24)
Toate aceste caracteristici pot fi susţinute mult mai uşor prin prezenţa unui sistem informatic de învăţământ asista de calculator, prin care se uşurează colaborarea între studenţi, se facilitează urmărirea progreselor făcute de către studenţi de către profesori şi se optimizează folosirea resurselor educaţionale.

Proiectul face parte dintr-un complex de acţiuni ce au ca scop creşterea disponibilităţii documentaţiei ştiinţifice, a calităţii procesului didactic şi a acurateţii evaluării studenţilor.
În cadrul acestui complex au fost încheiate următoarele activităţi:
a.    modificarea curriculei universitare
b.    finalizarea primei etape a conversiei tuturor cursurilor în format electronic
c.    dotarea amfiteatrelor cu echipament profesional de proiecţie şi de sonorizare
d.    dotarea amfiteatrelor cu echipament de scanare şi corectare automată a testelor-grilă folosind o aplicaţie software proprie
e.    dotarea Bibliotecii universitare cu echipament profesional pentru conversia electronică a manualelor
f.    dotarea Bibliotecii universitare cu software specific bibliotecilor electronice
g.    dotarea Tipografiei UMF cu echipament de tipar digital performant

Despre beneficiar

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „GR.T.POPA” IASI

Institutie de invatamant

Invatamant medical si farmaceutic

Parteneri

Nu este cazul

Comunicate

 • Picture 006.jpg
 • Picture 029.jpg
 • Picture 024.jpg
 • Picture 008.jpg
 • IMG_0005.JPG
IMG_0005.JPG

Date contact

Ec. DANIELA DRUGUS
Director General Administrativ
Tel. 0232-301622; Fax: 0232-301856;
e-mail: daniela.drugus@umfiasi.ro