AGROTURISMUL - premisă a ocupării forţei de muncă

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 5 Masuri de ocupare
 • 5.2 Promovarea sustenabilitatii

Valoare proiect

 • Valoare totala: 1.696.583,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 1.363.038,48 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectiv principal:

Dezvoltarea şi implementarea unui pachet integrat de servicii de pregătire profesională şi consiliere privind integrarea pe piaţa muncii, cu scopul dezvoltării capitalului uman şi a creşterii competitivităţii în mediul rural din judeţul Arad.

Obiective specifice:

1.Creşterea gradului de informare privind piaţa forţei de muncă şi condiţiile de muncă, la nivel de judeţ, ţară şi UE, profile ocupaţionale, mobilitate ocupaţională, sectorială şi geografică.

2.Elaborarea a unui pachet de servicii integrate de ocupare, care să cuprindă: orientare în carieră, consiliere şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, şi furnizat unui număr de 200 de persoane, pe o perioada de 24 luni.

3.Dezvoltarea competenţelor profesionale, ale unui număr de 116 de persoane, aparţinând grupului ţintă (şomeri, persoane inactive sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă), care să le permită desfăşurarea unor activităţi non-agricole – prin organizarea de cursuri de calificare în meseria de „Lucrător în gospodării agroturistice”, a cursurilor de iniţiere în utilizarea calculatorului şi a internetului şi a modulelor de învăţare a limbii engleze.

4. Implementarea unui program de instruire şi consiliere, pentru 20 de persoane, în domeniul culturii antreprenoriale, în vederea creşterii nivelului de cunoştinţe privind demararea, organizarea şi derularea unei afaceri de succes.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea V
 • 24 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 12 noiembrie 2010
 • Data semnarii contractului: 28 decembrie 2013
 • Data inceperii implementarii contractului: 03 ianuarie 2013
 • Data finalizarii proiectului: 31 ianuarie 2013
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

Rezultatele anticipate în cadrul proiectului sunt următoarele:

– 200 persoane informate cu privire la evoluţia pieţei muncii

– 1 furnizor local de consiliere şi mediere a muncii acreditat,

- 1 furnizor de cursuri de calificare în lucrator in gospodaria agroturistică, utilizarea calculatoarului şi DCA autorizate CNFPA

- 200 persoane având o capacitate crescută de ocupare, fiind consiliate în carieră, şi sensibilizate să perticipe la programe de FPC. Aceste persoane au conştientizat cu această ocazie efectele pozitive ale consilierii, dobândind un respect de sine crescut, o optimizare a comportamentului faţă de muncă, conştientizarea gradului lor de pregătire profesională şi importanţa dezvoltării lor ulterioare, prin participarea la programe de pregătire profesională.

- o bază de date - privitoare la forţa de muncă disponibilă în zonă - creată.

- 56 persoane selectate pentru participarea la cursurile de calificare,

- 30 persoane selectate pentru participarea la moduluri de învăţare a limbii engleze

- 30 persoane selectate pentru participarea la cursurile de iniţiere în calculatoare

- minim 45 de persoane (80 %) finalizează cursurile de calificare şi vor fi certificaţi, având astfel şanse crescute de angajare.

- 20 persoane participante la cursurile de antreprenoriat. Persoanele care finalizează această formă de pregătire şi de consiliere, sunt pregătite să demareze o afacere proprie de succes.

- 15 dintre absolvenţii certificaţi, îşi schimbă statutul din persoane în căutarea unui loc de muncă, în persoane active prin angajarea în muncă sau prin demararea unei afaceri proprii.

- 1 bursă a locurilor de muncă desfăşurată

Alte detalii despre proiect

Proiectul este implementat in parteneriat cu doua primarii, care nu participa din punct de vedere financiar. proiectul a fost scris, fara aportul vreunui consultant, de catre managerul de proiect, Penişoară Adrian. Cofinanţarea proiectului se face prin aportul asociaţilor, datorită faptului că asociaţia nu are un patrimoniu cu care să se poată garanta un credit bancar.

Membrii asociaţiei, au apelat la credite de nevoi personale, în nume propriu, astfel încât să poată derula activităţile din proiect, mai ales în condiţiile actuale de rambursare defectuoasă a cheltuielilor.

Despre beneficiar

ASOCIAŢIA ALDMARIDIM

ONG

ONG

Parteneri

 • Primăria comunei Archiş, jud. Arad
 • Primăria comunei Hăşmaş, jud. Arad

-

Comunicate

Date contact

Manager de proiect - Penişoară Adrian,

tel. 0736 355263,

e-mail: a_penisoara@yahoo.com

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!