EDSANO - Educaţie pentru Sănătate - Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 1 Educatie si formare
 • 1.1 Educatie si formare initiala

Valoare proiect

 • Valoare totala: 17.000.000,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 15.120.000,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general:

Dezvoltarea sistemului de învățământ preuniversitar în furnizarea de competențe cheie prin îmbunătățirea ofertei opționale de educație pentru sănătate

Obiective specifice:

OS1: Creșterea calității ofertei opționale de educație pentru sănătate din învățământul preuniversitar, prin revizuirea și dezvoltarea acesteia în concordanță cu ciclurile recunoscute de dezvoltare a copilului și adolescentului

OS2: Creșterea accesului la educație pentru sănătate pentru 65.600 copiii din 1640 unități școlare de învățământ preșcolar și primar din  mediul rural (40/ jud.), printr-o campanie de conștientizare realizată la nivel național.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE, Regiunea SV, Regiunea Centru, Regiunea SE, Regiunea V, Regiunea BI, Regiunea S, Regiunea NV
 • 36 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 17 septembrie 2009
 • Data semnarii contractului: 18 iunie 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 septembrie 2010
 • Data finalizarii proiectului: 31 august 2013
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

- 290 personal din educație și formare este instruit/ perfecționat: 30 formatori, 210 inspectori școlari județeni (42 judete x 5: învățământ preșcolar, primar, biologie, educație fizică și sport, educativ) și 50 consilieri școlari (41 județe + 9 în București)

- 5 standarde și proceduri în educația pentru sănătate au fost validate/ implementate în învățământul preuniversitar

- 1.640 unități școlare sunt sprijinite și implicate în campania de conștientizare adresată elevilor din mediul rural, învățământ preșcolar și primar

- 65.600 elevi din mediul rural, învățământ preșcolar și primar beneficiază de mesaje de responsabilizare și prevenire a problemelor legate de sănătate

- 282 directori de unități școlare din învățământul preșcolar și primar care sunt implicați în activitatea de creeare și consolidare a rețelelor în educație, prin participarea în școlile de vară

- 94 de proiecte educaționale extrașcolare și extracurriculare sunt elaborate în cadrul școlii de vară, ca modalitate efectivă de creare a unui răspuns local coordonat, dintre care 10 sunt premiate (5/ an2 și 5/ an3)

Alte detalii despre proiect

Proiectul urmărește adaptarea obiectivelor de învățare și conținuturilor din programa școlară (2004) la condițiile actuale, dezvoltarea și implementarea de pachete modulare pentru fiecare nivel de învățământ. În plus, se introduce nivelul învățământului preșcolar, în prezent în stadiu de pilotare. Rezultatul este creșterea implicării cadrelor didactice în program prin deținerea și utilizarea informată de instrumente integrate (programa școlară, manual, materiale auxiliare etc.) și adaptate nevoilor elevilor.

Proiectul contribuie la creșterea calității programului de formare implementat (2004-2006). Acesta a fost unitar, același pentru toate grupurile de furnizori de educație, indiferent de specificul activității desfășurate ulterior de către aceștia. Prin proiect, formarea este diferențiată și adaptată nevoilor de formare-educație ale formabililor și beneficiarilor acestora (elevii).

Beneficiul adus de proiect este dezvoltarea și creșterea oportunităților de învățare pentru toți în abilități pentru viață, cu efecte pozitive asupra menținerii sănătății și creșterii calității vieții.

Astfel, proiectul își aduce contribuția în indeplinirea obiectivelor POSDRU/DMI 1.1 prin îmbunătățirea ofertei educaționale astfel încât personalul din învățământul preuniversitar să dețină instrumentele pentru furnizarea de programe de calitate în educația pentru sănătate, în concordanță cu ciclurile de dezvoltare recunoscute. În plus, crește accesul la educație prin intervenția adresată copiilor (învățământ preșcolar și primar) din mediul rural.

De asemenea, crește accesul la educație și formare în dezvoltarea unui stil de viață sănătos, prin furnizarea educației inițiale și continue, modernă și racordată la standardele europene și internaționale.

Proiectul dezvoltă capitalul uman și crește competitivitatea, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități pentru participarea viitoare la o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.

Despre beneficiar

Fundația Tineri pentru Tineri

ONG

Educație pentru sănătate

Parteneri

 • Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
 • Seminarul national de educatie_1.jpg
 • Schimb de bune practici_1.jpg
 • Seminarul national de educatie_2.jpg
 • Comisia nationala de educatie.jpg
 • Seminarul national de educatie_3.jpg
Seminarul national de educatie_3.jpg

Date contact

Adina Manea - Manager proiect

Telefon: 0741 231006

Fax: 021 313 0363

E-mai: adina@y4y.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!