Facilitarea accesului somerilor tineri prin educatie pe piata muncii din Regiunea de Vest (FASTER)

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 5 Masuri de ocupare
 • 5.1 Dezvoltare si implementare masuri

Valoare proiect

 • Valoare totala: 2.081.660,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 1.973.798,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

OG: Facilitareaintegrarii pe piața muncii si cresterea ratei de ocupare a tinerilor someri din Regiunea Vest,prinprograme de formare optimizate in conformitate cu cerintele pietei muncii si prin dezvoltarea abilitatilor personale si a competentelor profesionale ale acestora.

Obiectivul general se incadreaza in obiectivele si masurile POS DRU 2007 - 2013 pentru ca urmarește cresterea ratei de ocupare, facilitarea integrarii pe piața muncii a tinerilor șomeri prin diversificarea oportunitatilor si prin promovarea unor programe integrate și inovative.

OS: Cresterea gradului de competitivitate si adaptabilitate a 350 de tineri someri din Regiunea Vest, pe parcursul a 2 ani, prin ridicarea nivelului de cunostinte si dobandirea de noi abilitati si competente cheie, prin dezvoltarea de masuri active de ocupare, consiliere vocationala și asistența la angajare, in vederea armonizarii ofertei cu cererea de pe piațaforței de munca din regiune.

Obiectivul specific este in conformitate cuprevederile POS DRU, cu Strategia Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca, cupoliticile Agendei de la Lisabona revizuite, sustinand cresterea ratei de ocupare, a competitivitatii resurselor umane si adaptarea acestora la cererea de pe piata fortei de munca, prin dezvoltarea de masuri active de ocupare in vederea obținerii unei structuri inovative, eficiente și integrative, care sa poata fimultiplicata in alte regiuni si evaluarea abilitaților, motivațiilor și intereselor profesionale ale tinerilor șomeri.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea V
 • 24 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 17 septembrie 2010
 • Data semnarii contractului: 09 noiembrie 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 decembrie 2010
 • Data finalizarii proiectului: 30 noiembrie 2012
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului, pe activitati sunt:

A1 Formarea echipei de proiect:

-  1 plan de actiune pentru derularea proiectului;

-  1 proces verbal aferent primei intalniri ale membrilor echipei in cadrul proiectului;

-  6 contracte;

-  6 fise de post;

-  6 decizii de numire.

A2 Achizitia echipamentelor, serviciilor si a materialelor necesare: echipamente (copiator A3 color, imprimanta A4 color, multifunctional A4 color, laptop, camera foto, camera vídeo, televizor), software, materiale consumabile, materiale de promovare, servicii, pozitii subcontractate etc.

A3 Informare, realizare baza de date si selectarea tinerilor someri:

- 500 tineri șomeri informati cu privire la oportunitatile de dezvoltare profesionala de-a lungul a 24 de luni;

- 350 tineri șomeri selectati si inregistrati in bazade date nou creata pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului;

- 1 baza de date creata pentru inregistarea si centralizarea datelor de identificare ale persoanelor care fac parte din grupul tinta;

- un chestionar de mediere si de culegere a informatiilor privind persoanele asistate, in vederea introducerii acestora in baza de date.

A4 Realizarea profilelor vocationale si consiliere profesionala:

- 1 soft creat pentru facilitarea elaborarii profilelor vocationale;

- 170 de tineri șomeri evaluati psihologic;

- 170 de tineri șomeri beneficiari al unui profil vocational;

- 170 de profile vocationale realizate;

- 170 de tinerișomeri consiliați vocational / profesional.

A5. Activitati de formare profesionala:

- 5 dosare de autorizare cursuri;

- 5 suporturi de curs adaptate la nevoile grupului tinta;

- 20 grupe de curs;

- 1.600 h de curs sustinute (20 cursuri*80h);

- 280 participanti la cursuri;

- 196 tineri someri vor obtine, in urma promovarii examenului de absolvire, un certificat de absolvire recunoscut de CNFPA;

- 196 certificate de absolvire a cursurilor;

- 280 subventii acordate participantilor la cursuri.

A6. Asistenta pentru angajare:

- 20 workshop-uri organizate pentru tinerii someri;

- 320 h de workshop-uri (30w*16h);

- 280 participanti la workshopuri;

- 3 ghiduri elaborate;

- 280 tineri someri asistati la angajare;

- 1.050 ghiduri diseminate (350 persoane x 3 ghiduri);

- 2 materiale audio/video;

- 32 persoane angajate (350*9%).

A7. Promovarea si diseminarea rezultatelor:

- 3 conferinte de presa;

- minim 8 materiale informative diseminate (comunicate presa si articole diseminate cu urmatoarele ocazii: - conferinta de lansare, invitatie la inscriere cursuri, invitatie inscriere workshopuri, lansare ghiduri de bune practici, finalizare an 1 de implementare, finalizare proiect etc.)

- 560 materiale personalizate pentru participanti la cursuri (280) si workshop-uri (280);

- 50 afise;

- 500 fluturasi;

- 500 pliante;

- 1.000 calendare de buzunar.

A8. Monitorizarea, raportarea, auditarea si evaluarea activitatilor proiectului:

-          20 procese-verbale ale intalnirilor lunare;

-          diverse planificari, evidente, situatii;

-          6 rapoarte de audit financiar;

-          6 rapoarte de expertiza contabila.

 

Pe termen lung efectele vor consta in:

- limitarea unor situatii negative generate de somajul de lunga durata al tinerilor;

- imbunatatirea nivelului de trai al tinerilor si al familiilor acestora;

- dezvoltarea economica si sociala a comunitatii locale;

- o mai buna cunoastere a mecanismelor pietei muncii de catre somerii tineri;

 - integrarea sociala prin intermediul integrarii profesionale a tinerilor someri;

- scaderea deficitului de socializare prin dezvoltare personala si profesionala a tinerilor someri;

- scaderea gradului de excludere sociala datorat lipsei resurselor materiale care conduce la imposibilitatea de a petrece timpul liber si de a participa la activitati comunitare precum si la lipsa unui grup de apartenenta (cel de la locul de munca).

Despre beneficiar

S.C. Psiho Profil S.R.L.

Microintreprindere

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

Parteneri

Date contact

Iordache Marcel: 0722 21 44 21, 0256 306 444, office.tm@psihoprofil.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!