Proiect pentru dezvoltarea de programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina si stiintele vietii

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 1 Educatie si formare
 • 1.5 Programe doctorale

Valoare proiect

 • Valoare totala: 1.848.889,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 1.671.487,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectiv general:

Imbunatatirea managementului programelor doctorale din medicina si stiintele vietii prin formarea postuniversitara in scopul dezvoltarii deprinderilor si competentelor necesare pentru o cariera si activitate de cercetare substantiala, inovativa si originala, precum si prin dezvoltarea unui cadru institutional adecvat.

Efecte pozitive pe termen lung: intarirea calitatii si dimensiunii  europene a sistemului de invatamant superior medical din Romania prin combinarea expertizei si a bunelor practici din universitatile romanesti cu cele din universitati de referinta din Europa.

Elementul cheie al proiectului este reprezentat de realizarea, pe baza principiului cadrului comun al calificarilor dintre Romania si Europa, a unui set comun de standarde si norme orientative pentru asigurarea calitatii si recunoasterea diplomelor si a perioadelor de studii legate de formarea prin doctorat.

 Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea unui nou acord-cadru de instruire a doctoranzilor in scopul promovarii unei “culturi a calitatii in cercetarea doctorala”, care sa cuprinda: instituirea unui statut contractual clar, cu responsabilitati concrete si precise, intre conducatorul de doctorat si doctorand; monitorizarea si controlul calitatii activitatii doctoranzilor;
 2. Restructurarea continutului curriculei anului de pregatire universitara avansata din cadrul Scolii Doctorale si a modalitatilor practice de formare a doctoranzilor;
 3. Dezvoltarea unei noi structuri administrative, cu rol de informare-orientare-consiliere in vederea identificarii resurselor disponibile pentru doctoranzi si a modului lor de accesare, precum si relatiile lor cu piata muncii;
 4. Promovarea si cresterea calitatii tutoriatului cercetatorilor in devenire prin formarea formatorilor pentru cercetare (conducatorilor de doctorat actuali si, mai ales, a viitorilor conducatori de doctorat), cresterea calitatii resursei umane implicate in administrarea cercetarii prin doctorat (de la nivel de coordonare pana la nivel de secretariat), respectiv  internationalizarea si promovarea „mobilitatii studiilor de doctorat”.
 5. Dezvoltarea cooperarilor transnationale prin continuarea-dezvoltarea retelelor actuale si a afilierilor institutionale existente (Orpheus - Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), respectiv participarea efectiva la activitatile noului Consiliu pentru Educatie Doctorala (CED) al EUA. Calitatea de membru CED si Orpheus va permite, pe termen lung, participarea la manifestarile organizate de EUA pe teme de educatie pentru cercetare si va asigura accesul la ultimile orientari in domeniu. Totodata, se va oferi posibilitatea de a participa direct la redactarea si implementarea politicilor si strategiilor integrate in domeniul programelor de educatie doctorala si pentru cercetare.
 6. Cresterea vizibilitatii consortiului prin promovarea proiectului si a programului
 7. Management de proiect orientat pe obiectiv

Locul si durata implementarii

 • Regiunea SV, Regiunea Centru, Regiunea V, Regiunea NV
 • 24 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 14 decembrie 2008
 • Data semnarii contractului: 28 septembrie 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 octombrie 2009
 • Data finalizarii proiectului: 30 septembrie 2011
 • Proiect finalizat

Rezultate

A1-Rezultat:

 • Sistem inovativ de monitorizare si control a activitatii doctoranzilor;
 • Ghid de bune practici privind formarea pentru  cercetare prin doctorat;
 • Cod de conduita pentru coordonatori de doctorat.

A2- Rezultat:

 • Module specifice de formare in managementul cercetarii stiintifice, de instruire in vederea accesarii instrumentelor financiare nationale/europene, de instruire in tehnici si metode de cercetare aplicativa si de informare privind obiectivele orizontale;
 • Definirea unui cadru de pregatire a doctoranzilor ca tineri cercetatori conform standardelor EU;
 • Suport de curs.

A3- Rezultat:

 • Crearea unui post de  secretar cu responsabilitati de PR;
 • Cresterea eficientei activitatilor care implica cei 3 actori ai Scolii Doctorale  (doctorand–coordonator-IOSUD);
 • Organigrama, fise de post;
 • *Program (soft) specific pentru derularea sistemului de e-learning si pentru evidenta cursantilor si comunicarea in timp real cu acestia.

A4- Rezultat:

 • Crearea unei baze de date tip biblioteca privind politici si programe de indrumare a coordonatorilor de  doctorat;
 • Seminarii de perfectionare pentru coordonatorii de doctorat.

A5- Rezultate:

 • Cresterea oportunitatii de participare si implicare activa la manifestarile organizate de EUA in domeniul programelor de educatie doctorala si de cercetare.

A6- Rezultate:

 • Cresterea atractivitatii CDI prin conferinte, seminarii, aparitii in media;
 • Materiale promotionale:  Pagina web; Brosuri; Pliante; Publicitate in mass-media; Forum; Buletin electronic.

A7- Rezultate:

 • Plan de Management al Proiectului definitivat si aprobat;
 • Rapoarte asupra starii curente;
 • Rapoarte financiare si de calitate;
 • Raport de identificare si control a potentialelor riscuri;
 • Raport privind realizarea achizitiilor publice;
 • Newsletter transmis persoanelor implicate in executarea proiectului.

Indicatori de realizare imediata (output):

 • Sprijinirea cu 100% a 4 scoli doctorale nationale;
 • Cresterea cu 100% a gradului de instruire a conducatorilor de doctorat;
 • Scaderea cu 100 % a numarului de teze de doctorat respinse de CNACTDU;
 • Cresterea cu 50 % a nivelului de insusire a metodologiei stiintifice a 500 doctoranzi inmatriculati pe perioada desfasurarii proiectului;
 • Cresterea cu 50% a indeplinirii rezultatelor asumate a 500 doctoranzi;
 • Cresterea cu 10% a personalului administrativ al scolii doctorale cu respectarea egalitatii de sanse (in proiect isi vor desfasura activitatea si femei si barbati angajati doar pe baza criteriilor de competenta profesionala);
 • Cresterea cu 100% a instruirii personalului administrativ al scolilor doctorale.

Rezultate asteptate pe termen mediu si lung si indicatorii de rezultat:

1. Cresterea relevantei doctoratului in  domeniul biomedical

 • Formarea unui nucleu national puternic de management a cercetarii prin doctorat care va actiona ca un cluster de cercetare in domeniul sanatatii si stiintelor vietii;
 • Ascensiunea universitatilor de medicina in clasificarea nationala CNCSIS si  crearea premiselor pentru o tinta mai inalta, cum este scala Sanghai.

2. Crearea de cunostinte si cresterea performantei stiintifice, cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti

 • Cresterea cu 50% a  tezelor de doctorat de calitate elaborate in cadrul Scolii Doctorale;
 • Cresterea cu 100% a culturii anteprenoriale la nivelul conducatorilor de doctorat din universitatile partenere reflectat prin cresterea procentului de proiecte castigate;
 • Cresterea cu 100% a numarului de articole indexate ISI si in baze de date internationale (BDI).

3. Dezvoltarea resurselor  sistemului de cercetare medicala prin cresterea atractivitatii carierei de cercetator, facilitarea accesului la infrastructuri de cercetare performante in tara si in strainatate, in special in UE; 

4. Cresterea capacitatii institutionale prin incurajarea participarii la retele de cercetare pe plan national si international  si profesionalizarea managementului cercetarii, I:

 • Dublarea numarului de doctorate in cotutela si de proiecte internationale;
 • Dezvoltarea relatiilor de colaborare si schimb de specialisti cu universitati din topul Shanghai in ideea alinierii cunostintelor din cadrul Scolii Doctorale la nivel european.

Alte detalii despre proiect

Mobilitatile din cadrul proiectului vor permite, pe termen lung, identificarea de teme comune de cercetare intre universitatile partenere in proiect si institutiile colaboratoare din UE, fapt ce se va materializa prin derularea de proiecte comune de cercetare in cadrul Programelor Cadru ale UE pentru CDI.

Interesul universitatilor partenere in proiect este acela de a-si forma un corp propriu de cercetatori care sa contribuie la implementarea principiilor enuntate in cadrul strategiei de la Lisabona, de dezvoltare a societatii, inclusiv de a realiza crestere econimica, prin cunoastere, ca rezultat al activitatilor de CDI. Este nevoie de o armonizare si modernizare a curiculei oferite doctoranzilor la cursurile scolilor doctorale, pentru a garanta formarea de cercetatori cu abilitati specifice managementului unui proiect de cercetare.

Investitia financiara in formarea initiala a doctoranzilor in stiinte medicale se va regasi in cresterea numarului de proiecte castigate si a numarului de productii stiintifice de calitate (articole in reviste indexate ISI sau BDI, comunicari la manifestari stiintifice prestigioase, tratate, monografii, etc).

Despre beneficiar

Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca

Institutie de invatamant

Invatamant si Cercetare

Parteneri

 • Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova
 • Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures
 • Universitatea Szeged
 • Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara
 • Medical University of Vienna

Date contact

Prof. Dr. Petru Mircea Adrian

Manager de proiect

Tel: 0741.533.391

E-mail: pmircea@umfcluj.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!