Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

11

2011 - Achizitie echipament de telecomunicatie pentru extindere centrala de telefonie fixa existenta

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 80.166,00 lei

12

Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt

Beneficiar: Consiliul Judetean Olt

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 2 Deseuri si situri

2.1 Managementul deseurilor

Valoare: 161.505.544,00 lei

13

Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 307.956.822,00 lei

14

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa şi apa uzata din judetele Cluj/Salaj -Îmbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare în zona Cluj-Salaj"

Beneficiar: S.C. Compania de SOMES S.A.

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 871.971.223,00 lei

15

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj

Beneficiar: SC Aparegio Gorj SA Targu-Jiu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 383.652.559,00 lei

16

2009 - Organizarea intalnirilor Comitetului de Monitorizare POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 296.096,00 lei

17

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau

Beneficiar: SC Compania de Apa Buzau SA

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 524.197.449,00 lei

18

2010 - Campanie de promovare a Programului Operational Sectorial Mediu - exemple de bune practici Lot I Creatie

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.2 Promovare POS-M

Valoare: 746.130,00 lei

19

Plan de management si campanie de informare, educare si constientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007

Beneficiar: Organizatia Geoecologica ACCENT Brasov

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.954.972,00 lei

20

Masuri de conservare a biodiversitatii din Parcul National Cozia si promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei

Beneficiar: RNP Romsilva-Administratia Parcului National Cozia

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 4.685.141,00 lei