Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

21

Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati

Beneficiar: S.C. Apa Canal S.A. Galati

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 683.579.173,00 lei

22

2011 - Organizare evenimente cu privire la implementarea POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 611.320,00 lei

23

Revizuirea planului de management al Parcului National Buila-Vanturarita si strategia de monitorizare a conservarii habitatelor si speciilor de interes comunitar

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului National Buila-Vanturarita

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.100.560,00 lei

24

Protectia biodiversitatii in Situl SPA 003 Avrig Scorei Fagaras

Beneficiar: Asociatia de Paletizare EPAL-RO

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 692.537,00 lei

25

2012 – Sprijin pentru OI/AM in vederea gestionarii procesului de evaluare si selectie a proiectelor de protectie a naturii propuse in cadrul POS Mediu, Axa Prioritara 4

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 3.881.460,00 lei

26

Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii sectorului pontic din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii prin constientizare, informare, vizitare

Beneficiar: Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 19.075.883,00 lei

27

Planul privind prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Olt

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 40.059.332,00 lei

28

2011 - Asigurarea chiriilor spatiilor AM si OI POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 3.478.200,00 lei

29

Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe si imbunatatirea gradului de constientizare publica privind importanta conservarii biodiversitatii

Beneficiar: Asociatia MaiMultVerde, Bucuresti

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.163.444,00 lei

30

Evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0017 Caian in vederea elaborarii unui management conservativ si durabil specific siturilor Natura 2000

Beneficiar: Institutul de cercetari biologice Cluj-Napoca

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 979.684,00 lei