Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

41

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj-imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj

Beneficiar: SC Compania de Somes SA

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 871.971.223,00 lei

42

Evaluarea stării de conservare a biodiversitătii din cadrul sitului Platoul Vascau ROSCI 0200 in vederea elaborarii planului de management conservativ si durabil specific siturilor Natura 2000

Beneficiar: Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 741.313,00 lei

43

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba

Beneficiar: SC APA CTTA SA Alba

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 539.865.370,00 lei

44

2011 - Evaluare intermediara POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 2.635.000,00 lei

45

Managementul participativ si integrat al Rezervatiei Biosferei Muntii Rodnei (Parc National, Sit Natura 2000)

Beneficiar: Comuna Rodna

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 12.931.640,00 lei

46

Planul privind prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Banat

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 19.470.384,00 lei

47

Managementul durabil al Rezervatiei Naturale - Mlastina de la Iaz

Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Plopis

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 674.182,00 lei

48

Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha - Targu Mures

Beneficiar: Municipiul Targu Mures

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 2 Deseuri si situri

2.2 Zone poluate instoric

Valoare: 135.416.834,00 lei

49

Plan de management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si campanie de constientizare a publicului

Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Bacau

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 512.091,00 lei

50

Conservarea biodiversitatii in ariile protejate Dealul Istrita si Platoul Meledic-judetul Buzau

Beneficiar: Asociatia Ecologica Universitara Galati

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 960.475,00 lei