Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

41

Amenajare Valea Crisul Mic, judetul Bihor

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Române

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 10.286.055,00 lei

42

Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras

Beneficiar: Asociatia Muntii Fagaras

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 17.371.453,00 lei

43

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj-imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj

Beneficiar: SC Compania de Somes SA

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 871.971.223,00 lei

44

Organizare Seminarii/Instruiri pe teme specifice (2009)

Beneficiar: Autoritatea de Management POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 1.043.993,00 lei

45

2011 - Servicii de demontare, transport si montare echipamente IT ale AM POS Mediu si OI POS Mediu Bucuresti

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 20.680,00 lei

46

2010 - Asigurarea cheltuielilor cu reparatiile si intretinerea mijloacelor de transport aflate in dotarea celor 8 OI POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 52.824,00 lei

47

Elaborarea planului de management si dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanta comunitara ROSCI 0101 Larion

Beneficiar: Asociatia proprietarilor de padure Valea Ilvei

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.297.288,00 lei

48

2012-Campanie de informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu - POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.2 Promovare POS-M

Valoare: 79.160.884,00 lei

49

Protectia biodiversitatii in Situl SPA 003 Avrig Scorei Fagaras

Beneficiar: Asociatia de Paletizare EPAL-RO

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 692.537,00 lei

50

Plan de management si campanie de informare, educare și conștientizare pentru situl Natura 2000, Scroviștea ROSCI0224

Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.362.616,00 lei