Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

41

Reabilitarea Sitului Poluat Istoric - Depozit deseuri periculoase U.C.T. - Posta Rat (Municipiul Turda)

Beneficiar: Municipiul Turda

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 2 Deseuri si situri

2.2 Zone poluate instoric

Valoare: 101.207.184,00 lei

42

Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta

Beneficiar: Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila Constanta

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 29.928.203,00 lei

43

Aria Naturala Protejata Lacul Snagov - Managementul adecvat prin revizuire Plan de Management pe baza de studii stiintifice, informare si constientizare

Beneficiar: Fundatia Snagov

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.440.192,00 lei

44

Fundamentarea managementului sitului ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Padurea Craiului

Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila Bihor

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.965.649,00 lei

45

Managementul capitalului natural din Balta Mica a Brailei prin abordare integrata, evaluare si constientizare

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 12.741.650,00 lei

46

2012 - Achizitia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarma pentru 3 sedii OI POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 42.966,00 lei

47

2011 - Asigurarea serviciilor de paza a sediului AM POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 263.500,00 lei

48

Reabilitarea statiei de ape uzate Eforie Sud

Beneficiar: SC RAJA SA Constanta

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 139.739.789,00 lei

49

Elaborarea Planului de Management al Parcului National Cheile Nerei Beusnita (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei Beusnita)

Beneficiar: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 2.976.863,00 lei

50

2010 - Asistenta tehnico-economica pentru directiile si birourile de implementare din cadrul AM si OI POS Mediu a proiectelor finantate din asistenta financiara nerambursabila

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 33.279.120,00 lei