Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

41

Conservarea Biodiversitatii in judetul Olt

Beneficiar: Consiliul Judetean Olt

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 3.395.292,00 lei

42

Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din Rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 71.066.842,00 lei

43

Amenajare Valea Adona, judetul Bihor

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 12.628.866,00 lei

44

2012 - Asigurarea cheltuielilor cu utilitatile pentru AM si OI POS Mediu in perioada 2012-2014

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 1.116.000,00 lei

45

Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fanetele Seculare Ponoare si Fanetele Seculare Frumoasa

Beneficiar: Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC-Bucovina

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 458.230,00 lei

46

2012 – Achizitionarea de consumabile necesare bunei functionari a echipamentelor IT aflate in dotarea DG AM POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 623.587,00 lei

47

Elaborarea masurilor de conservare si monitorizare in vederea revizuirii Planului de Management al Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.060.174,00 lei

48

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita

Beneficiar: SC Compania de Apa Targoviste–Dambovita SA

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 723.468.273,00 lei

49

Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati

Beneficiar: S.C. Apa Canal S.A. Galati

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 683.579.173,00 lei

50

2013-Achiziţia de servicii de abonare pentru produsul informatic LEX EXPERT

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 3.497,00 lei