Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

61

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau

Beneficiar: S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 621.203.303,00 lei

62

Masuri de management pentru situl (SCI) Marin Natura 2000 ROSCI0066 Delta Dunarii - Zona Marina

Beneficiar: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 40.023.768,00 lei

63

Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din Rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 71.066.842,00 lei

64

Cheltuieli generale de administratie pentru AM si OI POS Mediu (2008)

Beneficiar: Autoritatea de Management POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 4.231.135,00 lei

65

Amenajare Valea Adona, judetul Bihor

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 12.628.866,00 lei

66

2012 - Asigurarea cheltuielilor cu utilitatile pentru AM si OI POS Mediu in perioada 2012-2014

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 1.116.000,00 lei

67

Managementul conservativ si participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU

Beneficiar: Consiliul Judetean Buzau

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.510.963,00 lei

68

Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fanetele Seculare Ponoare si Fanetele Seculare Frumoasa

Beneficiar: Asociatia Grupul Ecologic de Colaborare GEC-Bucovina

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 458.230,00 lei

69

2010 - Achizitionarea de publicatii, carti si reviste de specialitate

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 66.240,00 lei

70

2012 – Achizitionarea de consumabile necesare bunei functionari a echipamentelor IT aflate in dotarea DG AM POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 623.587,00 lei