Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

61

2010 - Sistem informatic de gestiune a proiectelor finantate prin POS Mediu - managementul proiectului de la depunere la plata finala

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 2.735.810,00 lei

62

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman

Beneficiar: SC Apa Serv SA Alexandria

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 513.679.639,00 lei

63

2012 – Sprijin pentru OI/AM in vederea gestionarii procesului de evaluare si selectie a proiectelor de protectie a naturii propuse in cadrul POS Mediu, Axa Prioritara 4

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 3.881.460,00 lei

64

2010 - Achizitionarea de servicii de certificare, semnatura electronica

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 25.526,00 lei

65

2011 - Campanie de promovare a POS Mediu - exemple de bune practici - traducere si difuzare spot radio si macheta de presa

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 651.798,00 lei

66

Elaborarea masurilor de conservare si monitorizare in vederea revizuirii Planului de Management al Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.060.174,00 lei

67

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Harghita

Beneficiar: SC Harviz SA

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 392.862.871,00 lei

68

Management eficient al ROSCI0138 - Padurea Bolintin

Beneficiar: Asociatia pentru Educatie Permanenta si Formare Profesionala Francisc I. Rainer

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.022.293,00 lei

69

2012-Campanie de informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu - POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.2 Promovare POS-M

Valoare: 79.160.884,00 lei

70

Organizarea intalnirilor Comitetului de Monitorizare POS Mediu (2009)

Beneficiar: Autoritatea de Management POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 296.096,00 lei