Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

61

2012 – Achizitionarea de consumabile necesare bunei functionari a echipamentelor IT aflate in dotarea DG AM POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 623.587,00 lei

62

2010-Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport aflate in dotarea celor 8 OI POS Mediu

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 17.432,00 lei

64

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj

Beneficiar: SC Aparegio Gorj SA Targu-Jiu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 383.652.559,00 lei

65

Biodiversitate si dezvoltare durabila in zona sitului ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului

Beneficiar: Asociatia Geod pentru promovarea Geodiversitatii

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.083.368,00 lei

66

Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanta comunitara Harghita Madaras- ROSCI0090 rezervatia Lacul Dracului

Beneficiar: Ocolul Silvic Particular Liban- Zetea

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 2.065.852,00 lei

67

Planul privind prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Olt

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 40.059.332,00 lei

68

Elaborarea planului de management in aria naturala protejata Balta Cilieni-Bailesti

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Economico-Culturala si Profesionala din Regiunea Oltenia (ADECPRO)

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 421.195,00 lei

69

Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau

Beneficiar: Consiliul Judetean Bacau

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 2 Deseuri si situri

2.1 Managementul deseurilor

Valoare: 183.692.760,00 lei

70

Management durabil si constientizare public in Situl Natura 2000 ROSPA 0062, Lacurile de acumulare de pe Arges

Beneficiar: Fundaţia Eco-Montan 2000

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.019.879,00 lei