Lista de proiecte

S-au gasit 367 proiecte conform criteriului selectat.

81

2012 - Asigurarea chiriilor spatiilor AM si OI POS Mediu in perioada 2012-2014

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 6.394.680,00 lei

82

Proiect integrat privind elaborarea planurilor de management pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 Centru

Beneficiar: Asociatia Biounivers

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 2.445.836,00 lei

83

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare

Beneficiar: S.C. APASERV Satu Mare S.A

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 537.125.596,00 lei

84

Sprijin pentru publicitatea POS Mediu (2008)

Beneficiar: Directia Generala - Autoritatea de Management POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.2 Promovare POS-M

Valoare: 8.938.171,00 lei

85

Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad

Beneficiar: Administratia Nationala Apele Romane

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 5 Riscuri naturale

5.1 Protectia impotriva inundatiilor

Valoare: 307.956.822,00 lei

86

Masuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului National Muntii Rodnei

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 2.200.000,00 lei

87

Sprijin in derularea activitatii AM si OI POS Mediu (2009)

Beneficiar: Autoritatea de Management POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 1.174.173,00 lei

88

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj

Beneficiar: S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. Dolj

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata

1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare: 782.872.227,00 lei

89

2010 - Asigurarea chiriilor spatiilor AM si OI

Beneficiar: DG AM POS Mediu

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 6 Asistenta Tehnica

6.1 Management POS-M

Valoare: 3.573.570,00 lei

90

Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 si ROSCI0036 si arii naturale de interes national

Beneficiar: Ocolul Silvic Privat Baraolt

Finantat prin:

POS Mediu

AXA 4 Protejarea naturii

4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare: 1.214.829,00 lei