Dezvoltarea managementului în Siturle Natura 2000: Dealul lui Dumnezeu și Pădurea și pajiștile de la Mârzești- județul Iași

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 4 Protejarea naturii
 • 4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare proiect

 • Valoare totala: 1.659.611,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 1.395.256,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul  general al proiectului:  

Asigurarea statutului de conservare favorabilă  a speciilor şi habitatelor de importanţă  comunitară/naţională din siturile  Natura 2000 din judeţul Iaşi: ROSCI0058Dealul lui Dumnezeu şi ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti

 Obiectivele specifice

 1. Imbunătăţirea   managementului ariilor  protejateROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu şi ROSCI0171 Pădurea şi Pajiştile de la Mârzeşti   prin elaborarea planurilor de management
 2. Creşterea gradului de conştientizare şi  implicare a  comunităţilor locale din zona limitrofă siturilor, in protejarea şi conservarea ariilor naturale protejate  ROSCI0058 Dealul şi Dumnezeu şi ROSCI0171 Pădurea şi Pajistile de la Mârzeşti, prin campanii de informare-conştientizare  şi consultare;
 3. Întărirea capacităţii instituţionale a APM Iaşi  in domeniul  managementului ariilor naturale protejate prin traininguri  specifice

 

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE
 • 25 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 31 martie 2011
 • Data semnarii contractului: 03 iulie 2012
 • Data inceperii implementarii contractului: 03 iulie 2012
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

7 hărţi cartare habitate de interes comunitar;

17 hărţi de distribuţie specii de interes comunitar

2 studii privind identificarea presiunilor şi ameninţărilor  asupra speciilor şi habitatelor   pentru care a fost desemnată aria protejată şi stabilirea măsurilor de conservare

2- studii  privind evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din cele trei situri;

2 baze de date GIS

2 planuri de management aprobate;

6509 materiale de promovare a proiectului

3 evenimente de promovare a proiectului cu 3 conferinţe de presă

10810 bucati materiale de informare – consultate, constientizare;

2 filme tematice de prezentare a celor 2 arii protejate

1 pagină web

70 de multiplicatori de informaţie de mediu specifică domeniului biodiversităţii şi celor 2 arii protejate;

Baza de date multiplicatori de informatie privind biodiversitatea;

700 copii conşteintizaţi asupra ariilor protejate din comunitatea lor, speciile protejate, reguli de comportament

50 de reprezentanţi ai administratie publice locale ( functionari publici CJ, primari şi  consilieri locali) informati şi consultati cu privire la elaborarea planurilor de management al celor 2 situri;

70 proprietari de terenuri, fermieri, operatori cu activităţi in sit sau in vecinatatea acestora informati şi consultati cu privire la elaborarea planurilor de management al celor 2 situri;

30 de reprezentanţi ai diferitilor factori interesati implicaţi in elaborarea planurilor de management

2 studii evaluare campanie de informare constientizare

20 funcţionari publici din APM  instruiţi in domeniu comunicare şi constientizare publică pentru conservarea biodiversităţii și  elaborarea şi monitorizarea planurilor de management pentru arii protejate 

Alte detalii despre proiect

site-ul proiectului:

www.hpnnatura2000.ro

Despre beneficiar

Asociația H.P.N.- Help People an Nature Iași

ONG

Protecția mediului și a naturii

Parteneri

 • Agenția pentru protecția Mediului Iași
 • Lecție în aer liber elevi Dealul lui Dumnezeu.jpg
 • specii marzesti.jpg
 • specii DD.jpg
 • Aplicație teren studenți Pădurea și pajiștile de la Mârzești.jpg
 • vipera ursini moldavica.jpg
vipera ursini moldavica.jpg

Date contact

Asociația H.P.N.

Tel/fax:  0232270655

E-mail: asociatiahpn@yahoo.ro

Manager proiect: Dolachi-Pelin Constantin