Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Valea Jiului, judetul Hunedoara

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 1 Sisteme de apa/apa uzata
 • 1.1 Modernizarea sistemelor

Valoare proiect

 • Valoare totala: 143.391.966,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 121.883.171,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectoarele de apă şi canalizare din localităţile din Valea Jiului incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate stabilite prin Programul Operational Sectorial Mediu, Tratatul de Aderare şi Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 311/2004 şi Directiva 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la epurarea apei uzate urbane.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea V
 • 50 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 01 decembrie 2009
 • Data semnarii contractului: 28 martie 2011
 • Data inceperii implementarii contractului: 28 martie 2011
 • Data finalizarii proiectului: 31 mai 2015
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

Beneficiile Proiectului se axează asupra următoarelor aspecte:

 • Îmbunătaţirea infrastructurii de apă şi canalizare în comunităţile din Valea Jiului
 • Creşterea calităţii serviciilor de apă şi canal furnizate de Apa Serv clienţilor săi
 • Reducerea poluării mediului, printr-un control mai atent al consumului şi pierderilor de apă şi prin îmbunătăţirea instalaţiilor de colectare şi tratare a apelor uzate.

Odată cu implementarea Proiectului, se vor atinge următoarele rezultate:

 • Respectarea in totalitate a Directivelor UE si a legislatiei romanesti in domeniul alimentarii cu apa, a colectarii si epurarii apelor uzate, respective cerintele Normativelor Romane NTPA 001 si NTPA 011 si Directivei Europene 91/27/EEC, privind apele uzate epurate;
 • Cresterea gradului de acoperire a populatiei cu servicii de alimentare cu apa si canalizare pana la 100% in aglomerarile cuprinse in proiect;
 • Cresterea capacitatii institutionale locale de implementare a proiectelor.

Despre beneficiar

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Operator Regional pentru servicii de apă şi canalizare. Domeniu de activitate: Captarea, tratarea si distributia apei

Parteneri

 • C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 1.jpg
 • C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 2.jpg
 • C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 3.jpg
 • C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 4.jpg
 • C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 5.jpg
C:\Users\VasileN\Desktop\PROMO\ASVJ_Poza 5.jpg

Date contact

Unitatea de Implementarea Proiectului

Persoană de contact: D-na Monica Tarcea – Manager Proiect

Strada Cuza Vodă23, Petroşani, Judeţul Hunedoara

Tel: 0254.543.144

Fax: 0254.546.672

piu.asvj@gmail.com

www.asvj.ro