Masuri de management privind conservarea biodiversitatii si constientizarea publica a ariei naturale protejate Cheile Oltetului

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 4 Protejarea naturii
 • 4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare proiect

 • Valoare totala: 739.530,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 640.307,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului il constituie conservarea, protejarea si cresterea biodiversitatii ariei naturale protejate Cheile Oltetului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Elaborarea masurilor de management al ariei naturale protejate Cheile Oltetului in concordanta cu masurile de conservare a patrimoniului natural in ariile naturale protejate ale retelei Natura 2000.
 • Cresterea gradului de constientizare publica si promovare a ariei naturale protejate Cheile Oltetului prin educatie ecologica, informare si consultare privind importanta conservarii, protejarii si cresterii biodiversitatii in aceasta arie.
 • Proiectul se desfasoara pe o durata de 24 luni in aria naturala protejata Cheile Oltetului care face parte din situl Natura 2000 „Nordul Gorjului de Est”

Locul si durata implementarii

 • Regiunea SV
 • 24 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 01 ianuarie 2010
 • Data semnarii contractului: 01 ianuarie 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 aprilie 2010
 • Data finalizarii proiectului: 24 aprilie 2012
 • Proiect finalizat

Rezultate

 • Harti GIS pentru habitatele de interes comunitar si national, un studiu elaborat de catre subcontractant privind caracteristicile habitatelor din aria naturala protejata Cheile Oltetului si o baza de date referitoare la habitatele vizate de proiect.
 • Harti GIS pentru speciile inventariate, un studiu privind caracteristicile speciilor inventariate din aria natural protejata Cheile Oltetului si o baza de date pentru speciile vizate de proiect.  Un studiu privind starea de conservare a speciilor si habitatelor, comunicate de presa si articole, un plan de masuri de mentinere/ imbunatatire a starii de conservare a speciilor si habitatelor din aria protejata, avizat de autoritatea competenta.
 • Intrunire publica cu locuitorii comunei Polovragi, un work shop; elaborarea si distribuirea de materiale informative si de publicitate (pliante, brosuri, cataloage, mape, postere, harti, pixuri inscriptionate, bannere). Actiuni cu elevii privind conservarea naturii, actiuni „door to door” privind educarea si crearea unei atitudini favorabile in randul populatiei locale pentru conservarea si protejarea elementelor natural din interiorul ariei natural protejate.
 • Un web site al ariei natural protejate;
 • Un working-plan al managementului proiectului, o conferinta de presa, anunturi in
 • presa si bannere pentru publicitate, un raport de audit al proiectului

Despre beneficiar

Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu

Institutie de invatamant

Invatamant Superior

Parteneri

 • Agentia pentru Protectia Mediului Gorj

Comunicate

 • New Picture (6).jpg
 • New Picture (1).jpg
 • New Picture (3).jpg
 • New Picture.jpg
 • New Picture (7).jpg
New Picture (7).jpg

Date contact

Daniela Cirtina - manager de proiect

Email: cirtinadaniela@yahoo.com