Pentru natura si comunitati locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 in zona Hartibaciu - Tarnava Mare - Olt

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 4 Protejarea naturii
 • 4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare proiect

 • Valoare totala: 14.764.054,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 12.974.729,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Scopul proiectului: Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzator al terenurilor si activitatilor din SPA si SCI-uri in vederea conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national, si asigurarea conditiilor minime necesare finantarilor din fonduri europene atat ca plati compensatorii dar si pentru implementarea planurilor si proiectelor de dezvoltare durabils a comunitatilor locale.

Obiective:

 • Inventarierea speciilor si habitatelor de interes comunitar si realizarea bazei de date pentru fundamentarea managementului SPA si SCI-urilor.
 • Realizarea planului de management integrat pentru SPAsi SCI-uri incluse in proiect
 • Sprijinirea autoritatilor locale, a proprietarilor/administratorilor de terenuri sa implementeze masurile de management pentru mentinerea starii de conservare a habitatelor si speciilor.
 • Realizarea unui minim de infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea siturilor Natura 2000 din zona Hartibaciu-Tarnava Mare
 • Informarea si constientizarea comunitatilor locale pentru cresterea implicarii acestora in managementul siturilor Natura 2000 si promovarea zonei 
 • Cresterea capacitatii de coordonare si de management al siturilor Natura 2000 incluse in proiect
 • Implementarea efectiva si eficienta a proiectului, inclusiv monitoringul acestuia si evaluarea rezultatelor

Locul si durata implementarii

 • Regiunea Centru
 • 48 luni
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 martie 2011
 • Data finalizarii proiectului: 28 februarie 2015
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

 • Metodologiile de cartare inventariere pentru 65 de specii si 21 tipuri de habitate
 • Informatii privind localizare, marimea si structura populatiei, distributia si starea de conservare pentru  65 de specii si 21 tipuri de habitate
 • Baza de date accesibila specialistilor cu interfata orientata pe internet
 • Harti cu informatii geografice (geologica, pedologica, hidrografica etc) si de distributie specii si habitate la scara si in functie de necesitate
 • Harti cu categoriile de folosinta a terenurilor, evidentierea tipului de proprietate, zonarea
 • Recomandari minime de management pentru 65 specii si 21 habitate
 • Masuri de management pentru 65 specii si 21 habitate
 • Recomandari de management pentru albiile majore ale râurilor din proiect
 • Studiu privind starea de conservare a speciilor si habitatelor pentru siturile din proiect
 • Rapoarte cu privire la folosinta terenurilor, structura proprietatii, administratori (asociatii) si managementul actual
 • Raport privind tendinte de management al terenurilor si lista amenintarilor presiunilor asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din siturile incluse in proiect
 • Raport care va cuprinde informatii cu privire la speciile invazive, habitatele, zonele si tipurile de vegetatie cele mai afectate de speciile invazive, impactul si distributia speciilor invazive, precum si metodologia de stopare a extinderii/eliminare a speciilor invazive
 • Plan de management integrat pentru SPA si SCI-uri
 • Studiu cu restrictiile, impactul si costurile ce se impun pentru managementul terenurilor prin aplicarea masurilor de management Natura 2000
 • Propuneri pentru platile Natura 2000 pentru cel putin trei specii si doua habitate
 • Propuneri de masuri compensatorii pentru proprietarii de terenuri pentru 65 de specii si 21 tipuri de habitate
 • Ghid accesarea de fonduri in format pdf
 • 44 de reprezentanti din primariile locale specializati in probleme Natura 2000 (prin participarea la grupurile de lucru) si pregatiti sa sprijine activitatile din planurile de management
 • Strategie de vizitare
 • Masuri de diminuare si compensare pentru micsorarea impactului negativ pe care autostrada Transilvania o va avea asupra speciilor si habitatelor Natura 2000
 • Recomandari generale pentru proiectarea / realizarea de infrastructura de transport si alte investitii pentru SPA si SCI-uri
 • Propunere tehnica detaliata a unui sistem unitar de semnalizare
 • 32 de trasee marcate corespunzator, 70 de panouri instalate
 • 2 studii de evaluare a opiniei publice privind siturile Natura 2000
 • Un plan de comunicare                  
 • Materiale de informare si publicitate: foi informative, calendare de perete, brosuri/agende, orare scolare
 • Expozitie itineranta

Despre beneficiar

Asociatia WWF Programul Dunare Carpati Romania

ONG

Ecologie, biodiversitate, protectia mediului

Parteneri

 • Fundatia ADEPT
 • Fundatia Mihai Eminescu Trust
 • Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu
 • ECOTUR Sibiu

Comunicate

 • Inventariere.teren.jpg
 • Press.trip.Vanatori.JPG
 • Tabara.Jibert.Amprenta.ecologica.Grupul.Milvus.JPG
 • Tabara.Jibert.Lantul.trofic.WWF.JPG

Date contact

WWF - Romania
Brasov, str. Lunga, nr. 175, judetul Brasov
E-mail: aalexa@wwfdcp.ro