Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana - judeţul Giurgiu

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 4 Protejarea naturii
 • 4.1 Biodiversitate/Natura 2000

Valoare proiect

 • Valoare totala: 5.917.320,41 lei
 • Valoare nerambursabila: 4.698.148,68 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general: Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi  asigurarea unui  management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000  prin reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu.

Obiective specifice:

1. Protejarea, conservarea şi sporirea biodiversităţii floristice şi faunistice de valoare excepţională, existente în limitele zonei umede – Balta Comana - componentă a Parcului Natural Comana;
2. Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei mediului şi faunei în această zonă umedă, cu specific de deltă;
3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi comunităţilor locale privind protecţia mediului înconjurător şi promovarea bunelor practici în conservarea biodiversităţii.   

Locul si durata implementarii

 • Regiunea S
 • 41 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 29 aprilie 2009
 • Data semnarii contractului: 23 noiembrie 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 23 noiembrie 2009
 • Data finalizarii proiectului: 23 aprilie 2013
 • Proiect finalizat

Rezultate

Activitatea B.1. Construcţia unui Pavilion pentru informare şi monitorizare 

- 1 Pavilionul de informare şi monitorizare: o construcţie,  de formă rectangulară în plan care ocupă o suprafaţă la sol de Sc=228 mp. Clădirea are 2 nivele: Parter cu suprafaţa utilă de cca 170 mp şi mansardă cu suprafaţa utilă de cca 45 mp.

- are rolul de informare şi de monitorizare a activităţilor din arie

- are rolul de a stoca informaţiilor din ”teren” culese prin „Sistemul de monitorizare”

- este sediu pentru întruniri, conferinţe, instruire personal şi expoziţii pentru vizitatori

Activitatea B.2. Amenajări specifice activităţilor de pe malul lacului

- 1.000 m de alei pietonale

- 50 m de pasarele

- 24 indicatoare de semnalizare/ cu reguli de vizitare

Rolul acestor amenajări este pentru:

- crearea de condiţii pentru accesul specialiştilor în zone de interes referitor la biodiversitate, pentru efectuarea de observaţii directe

- asigurarea accesului controlat şi în siguranţă pentru vizitatori, însoţiţi de personalul Parcului sau ghizi atestaţi.

Activitatea B.3. Dezvoltarea unei reţele de observatoare ornitologice

- 4 observatoare ornitologice, dotate pentru monitorizare şi cercetare

- susţinerea activităţii de cercetare a Bălţii Comana,

- urmărirea evoluţiei familiilor diferitelor specii protejate,

- monitorizare evoluţiei parametrilor de mediu.

Activitatea C.1. Execuţia unui dig-baraj de mică înălţime cu stăvilar

- 1 dig baraj pentru reconstrucţia bălţii Comana

- conform studiului de fezabilitate construirea digului va conduce la creşterea suprafeţei luciului de apă la cca 490 ha, reprezentând aproximativ 41 % din suprafaţa iniţială a Bălţii Comana (1.180 ha, conform actelor de proprietate); în funcţie de condiţiile meteorologice din zona Comana se estimează că la finalul proiectului se va realiza reconstrucţie ecologică a unei suprafeţe de minim 30 % din suprafaţa iniţială a Bălţii

- îmbunătăţirea habitatului speciilor protejate caracteristice zonei pe o suprafaţă de minim 30 % din suprafaţa iniţială a Bălţii

- creşterea numărului speciilor protejate cu cel puţin 5 %

Activitatea C.2. Monitorizarea Bălţii Comana

- 1 sistem de monitorizare a speciilor de păsări şi a factorilor de mediu, care va permite observaţii instantanee, posibilitatea de a cerceta zone de interes privind acvifauna, fără prezenta unui operator

- 3 baze de date privind monitorizarea parametrilor de mediu caracteristici habitatelor umede: precipitaţii, temperatura şi umiditate din 2 zone ale bălţii, precum şi a speciilor de păsări, care constituie şi o sursă de informare pentru persoanele interesate. (vezi zone umede)

- memorarea în cadrul Dispecerului a tuturor informaţiilor primite de la observatoare şi folosirea acestor date în activităţi de cercetare

Activitatea E.1. Conştientizarea şi informarea vizitatorilor

- Comunităţi locale informate

- 4 panouri temporare pentru semnalizarea investiţiilor

- 8 panouri definitive pentru semnalizarea investiţlor

- 40 participanţi la conferinţele de presă

- 3 comunicate de presă

- 1 caravană de promovare a biodiversităţii, 1.000 persoane participante

- 2 seminarii tematice, 60 persoane participante

- 1 masă rotundă, 25 persoane participante

- 1 film documentar, 1.000 pliante, 500 afişe, 2 bannere, 1.000 tricouri inscripţionate, 1.000 pixuri inscripţionate, 1.000 şepci inscripţionate, 1 infochioşc, 1 bază de date cu materiale fotografice cu caracter documentar

Alte detalii despre proiect

Activitatea B.1. Construcţia unui Pavilion pentru informare şi monitorizare

În cadrul proiectului s-a realizat o construcţie,  de formă rectangulară în plan care ocupă o suprafaţă la sol de Sc=228 mp. Clădirea are 2 nivele:

-            Parter cu suprafaţa utilă de cca 170 mp,

-            Mansardă cu suprafaţa utilă de cca 45 mp.

    Pavilionul de informare şi monitorizare:

·         are rolul de informare şi de monitorizare a activităţilor din arie

·         are rolul de a stoca informaţiilor din ”teren” culese prin „Sistemul de monitorizare”

·         este sediu pentru întruniri, conferinţe, instruire personal şi expoziţii pentru vizitatori.

Activitatea B.2. Amenajări specifice activităţilor de pe malul lacului

S-au executat 1.000 m de alei pietonale între drumurile locale şi amplasamentul locului de observare, precum şi 50 m pasarelă de acces la marginea lacului. De asemenea s-au montat 24 indicatoare de semnalizare cu diverse mesaje.

Rolul acestor amenajări este pentru:

·         crearea de condiţii pentru accesul specialiştilor în zone de interes referitor la biodiversitate, pentru efectuarea de observaţii directe.

·         asigurarea accesului controlat şi în siguranţă pentru vizitatori, însoţiţi de personalul Parcului sau ghizi atestaţi.

Activitatea B.3. Dezvoltarea unei reţele de observatoare ornitologice

Au fost construite 4 observatoare. Parametrii constructivi pentru un observator sunt:

·         Dimensiunile în plan sunt: 3 x 3 m,

·         Cota maximă a construcţiei: + 8,20 m.

Rolul observatoarelor:

·         susţinerea activităţii de cercetare a Bălţii Comana,

·         urmărirea evoluţiei familiilor diferitelor specii protejate,

·         monitorizare evoluţiei parametrilor de mediu.

Activitatea C.1. Execuţia unui dig-baraj de mică înălţime cu stăvilar

S-a executat un dig-baraj de mică înălţime, pentru a se obţine o cotă de retenţie permanentă a bălţii Comana de 43,60 mMB.Deversorul are lungimea de 525 m şi înălţimea de 0,80 m, situat între cotele 44.15 şi 45.00 mMB. Cota coronamentului digului proiectat este de 45.00 mMB.

Stăvilarul s-a dimensionat pentru a permite evacuarea debitului mediu de apă al râului Neajlov – 7,9 mc/s. În zona stăvilarului, în aval de dig s-a executat o scară pentru a permite trecerea peştilor.

Construirea digului baraj a condus la:

·         creşterea suprafeţei luciului de apăşi deci reconstrucţia ecologică a yonei umede „Balta Comana”  cu aproximativ 30 % din suprafaţa iniţială a acesteia (1.180 ha, conform actelor de proprietate)

·         îmbunătăţirea habitatului speciilor protejate caracteristice zonei pe o suprafaţă de minim 30 % din suprafaţa iniţială a Bălţii.

·         creşterea numărului speciilor protejate cu cel puţin 5 %

Activitatea C.2. Monitorizarea Bălţii Comana

Sistemul de monitorizare este format dintr-un ansamblu de echipamente care permite observaţii instantanee a speciilor de păsări şi de a monitoriza factorii de mediu, precum şi posibilitatea de a cerceta zone de interes privind acvifauna, fără prezenta unui operator.

Rezultate:

·         3 baze de date privind monitorizarea parametrilor de mediu caracteristici habitatelor umede: precipitaţii, temperatura şi umiditate din 2 zone ale bălţii, precum şi a speciilor de păsări, care constituie şi o sursă de informare pentru persoanele interesate. (vezi zone umede)

·         memorarea în cadrul Dispecerului a tuturor informaţiilor primite de la observatoare şi folosirea acestor date în activităţi de cercetare

Activitatea E.1. Conştientizarea şi informarea vizitatorilor

 • 1 caravană de promovare a biodiversităţii

Mesajul cheie: „Protejarea biodiversităţii = protejarea vieţii”

Caravana de promovare a biodiversităţii s-a realizat în cele 54 de localităţi ale judeţului Giurgiu, atât la Consiliile locale, unităţile şcolare, instituţii deconcentrate, aproximativ 1.300 persoane participante.

 • 2 Seminarii tematice organizate în cadrul evenimentelor dedicate: Ziua mediului şi Ziua pământului

Mesaje cheie: „Protejarea biodiversităţii = protejarea vieţii” şi „Să învăţăm atât pe tineri, cât şi comunitatea locală, cât de  importantă este protejarea mediului înconjurător.”

Această activitate s-a desfăşurat cu sprijinul Fundaţiei WWF (World Wild Fund for Nature). Vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ai comunităţilor locale, elevi, profesori, mass – media, aproximativ 60 persoane participante.

 • Masă rotundă pentru întărirea capacităţii şi îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile publice locale şi stakeholderi din zona parcului Natural Comana în vederea protejării ecosistemelor şi management responsabil.

Mesaj cheie: „Să învăţăm atât pe tineri, cât şi comunitatea locală, cât de  importantă este protejarea mediului înconjurător.”

Această activitate s-a desfăşurat pe raza comunei Comana pe parcursul unei zile, aproximativ 25 persoane participante

Pentru acţiunile de conştientizare s-au realizat următoarele materiale:

·        1 film documentar

·        1 infochioşc, pentru facilitarea accesului vizitatorilor la informaţii, care este amplasat în Pavilionul de informare şi monitorizare

·        1.000 pliante, 500 afişe, 2 bannere, 1.000 tricouri inscripţionate, 1.000 pixuri inscripţionate, 1.000 şepci inscripţionate.

Despre beneficiar

Consiliul Judeţean Giurgiu

Institutie publica

Administraţie publică locală

Parteneri

 • RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Comana RA
 • Consiliul Local Comana, judeţul Giurgiu
 • Dig baraj.JPG
 • Balta Comana (1).JPG
 • Pavilion de informare si monitorizare.JPG
 • Observator ornitologic cu Sistem monitorizare.JPG
 • Caravana biodiversitate.JPG
Caravana biodiversitate.JPG

Date contact

Consiliul Judeţean Giurgiu

Direcţia Cooperare Interregională, strategii şi proiecte

Daniela Peicea - manager proiect

telefon: 0372462646

fax: 0372462670

email: peicea.daniela@cjgiurgiu.ro