Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Iasi

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS Mediu
 • AXA 2 Deseuri si situri
 • 2.1 Managementul deseurilor

Valoare proiect

 • Valoare totala: 247.899.718,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 221.281.881,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin realizarea unui sistem durabil de management al deşeurilor.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE
 • 30 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 10 octombrie 2012
 • Data semnarii contractului: 16 mai 2013
 • Data inceperii implementarii contractului: 16 mai 2013
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

Atribuirea si derularea urmatoarelor contracte de prestari servicii, executie lucrari si furnizare bunuri:

Contract de servicii 1:

Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul IASI

Contract de servicii 2:

Asistenta tehnica  privind Supervizarea contractelor aferente SMID in judetul Iasi

Contract de servicii 3:

Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID in judetul Iasi

Contract de servicii 4:

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID in judetul Iasi

Contract de servicii 5:

Servicii de audit financiar al proiectului privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Iasi

Contract de lucrari 1:

Extindere si modernizare centru de management al deseurilor Tutora

Contract de lucrari 2:

Constructie statie transfer Baltati si constructie statie transfer si sortare Ruginoasa 

Contract de lucrari 3:

Inchiderea depozitelor urbane neconforme din judetul Iasi

Contract de lucrari 4:

Continuarea lucrarilor in cadrul proiectului "Managementul integrat al deseurilor in municipiul Iasi" 

Contract de furnizare bunuri:

Achizitii de echipamente pentru colectarea si transferul deseurilor din judetul Iasi

Alte detalii despre proiect

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” este dezvoltat în judeţul Iaşi, iar obiectivele de investiţii majore vor fi implementate pe raza teritoriilor administrative ale municipiilor Paşcani şi Iaşi, oraşelor Târgu Frumos şi Hârlău, respectiv comunelor Ţuţora, Bălţaţi şi Ruginoasa. Co-finanţat de Uniunea Europeanăprin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, cu finalizare la data de 31 decembrie 2015.

 

 Prin implementarea proiectului se vor completa infrastructura şi  echipamentele existente, prin  investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Principalele investiţii ce se vor realiza constau în:

·         extinderea şi modernizarea centrului de management al deşeurilor Ţuţora prin construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică, extinderea staţiei de sortare existente şi achiziţia echipamentului tehnologic pentru investiţii

·         construcţia a două staţii de transfer (în comunele Bălţaţi şi Ruginoasa) şi a unei staţii de sortare în comuna Ruginoasa

·         închiderea depozitelor de deşeuri neconforme de la Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos

·         continuarea lucrărilor pentru reabilitarea şi închiderea depozitului urban neconform Tomeşti, construcţia compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deşeuri Ţuţora, finalizarea staţiei de compost şi a staţiei de sortare existente la Ţuţora

·         achiziția de echipamente de colectare selectivă și transport al deșeurilor.

Despre beneficiar

Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi

Autoritate publica

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, care coordoneaza activitatea consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Parteneri