Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii in domeniul medical si farmaceutic

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 1 Educatie si formare
 • 1.5 Programe doctorale

Valoare proiect

 • Valoare totala: 6.837.485,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 6.700.736,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general este imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala si nationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in co-tutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariere in cercetare o optiune mai atractiva

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE, Regiunea NV
 • 36 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 01 septembrie 2009
 • Data semnarii contractului: 26 februarie 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 martie 2010
 • Data finalizarii proiectului: 28 februarie 2013
 • Proiect finalizat

Rezultate

La nivelul outputului educational proiectul va constitui cadrul de dezvoltare al unor programe avansate doctorale care vor sustine si dezvolta resursa umana performanta pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). Activitatea de CDI se va exprima la nivelul outputului stiintific in cresterea calitatii actului educational. Prin aceasta se urmareste implementarea punctuala in acest proiect a obiectivului UE de a integra aria europeana a cercetarii cu aria educatiei intr-o arie comuna a educatiei si cercetarii, in care cele 2 componente se sustin si se potenteaza reciproc. La nivelul sistemului de CDI prin dezvoltarea cadrului necesar formarii unor resurse umane performante, care sa promoveze cercetari de varf in domenii de importanta strategica a cercetarii romanesti si europene, proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor obiective strategice ale dezvoltarii cercetarii romanesti: -crearea de cunoastere, obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan global, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio-economica -cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor in practica economica -cresterea calitatii sociale, gasirea de solutii tehnice si stiintifice care sustin dezvoltarea sociala si imbunatatesc conditia umana a acesteia.
 La nivelul outputului stiintific prin modalitatea specifica de formare a tinerilor doctoranzi, proiectul isi propune dezvoltarea cercetarii stiintifice concretizate in urmatoarele rezultate:
1. 30 de doctoranzi sprijiniti financiar pentru efectuarea ciclului trei de studii doctorale
 2. Min 90 de luni de mobilitati in universitati din tari ale UE pentru cei 30 de doctoranzi
 3. numarul mediu de luni de mobilitate se ridica 3.
4. minim 60 de lucrari realizate de doctoranzi din care:minim 30 publicate, 60 comunicate la seminarii, sesiuni de cercetare
5. minim 60 de rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi din care toate validate de consilii si comisii
6. minim 9 abonamente la reviste de specialitate,
minim 9 abonamente online: circa 20 tratate de specialitate achizitionate, 2 abonamente la baze de date
7. 6 manuscrise pentru cele 6 module de formare incluse in programul de activitate din care: 6 manuale multiplicate
8. fiecare doctorand participa la minim doua conferinte / simpozioane nationale / internationale cu lucrari stiintifice publicabile
9. 1 brosura in 500 de exemplare privind rezultatele proiectului si efectele sau impactul acestora asupra altor activitati: 100 de exemplare pliante de publicitate
12 anunturi postate  pe pe situl  www.bursedoctorale-umfiasi.ro.ro
10. minim 20 de teze de doctorat finalizate pe durata proiectului. Avand in vedere specificatiile stabilite prin lege pentru doctoranzii in medicina prevedem finalizarea tezelor cu sustinere in catedra urmand sa se depuna alt proiect de continuare a proiectului initial.
11. infiintarea si dotarea centrului de informare si sustinere a tezei al doctoranzilor, cu facilitati de documentare, studiu, organizare de cursuri, conferinte, dezbateri In cadrul Centrului functioneaza Sala de invatamant morfologic.
12. numar de teze de doctorat intemeiate pe o abordare interdisciplinara, min 4 13. numar de teze de doctorat realizate in co-tutela, min 2
 14. numar de sesiuni specifice abordând egalitatea de gen, egalitatea de sanse nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului, minim 2
 15. numar de workshop_uri si vizite de studiu de impartasire a bunelor practici, min 2
16. numar de module de formare a competentelor generale, 4
17.proiecte de cercetare nationale si/sau internationale in care sunt inclusi doctoranzi, min 9

Alte detalii despre proiect

Prin obiectivele sale generale si specifice , proiectul se incadreaza in Axa 1 DMI1.5 avand urmatoarele beneficii:
Proiectul promoveaza o abordare integrata, contribuind la dezvoltarea unor programe doctorale la standarde europene, inovatoare.  Cresterea atractivitatea si motivatia pentru un numar de 30 doctoranzi in conditii de sustinere financiara in urmatoarele domeniile de doctorat: medicina, medicina dentara si farmacie prin participarea la congrese, conferinte de specialitate, mobilitati.-Initiaza si dezvolta formarea cercetatorilor la standarde europene-Faciliteaza cooperarea nationala si internationala prin dezvoltarea de parteneriate intre universitati, institute de cercetare si beneficiarii proiectelor de cercetare .Proiectul raspunde obiectivelor Strategiei de la Lisabona(avem si modul in acest sens) creind conditiile formarii resurselor umane inalt calificate, adaptabile si capabile sa utilizeze eficient cunostintele si tehnologiile in continua inovare, fiind aliniat cu obiectivul general al POSDRU Axa 1 reprezentat de dezvoltarea rutelor flexibile de invatare, cresterea accesului la educatie si formare continua moderna si de calitate. Beneficiile pentru grupul tinta reprezentat de doctoranzi constau in cresterea nivelului de pregatire, necesar competitivitatii crescute din Aria Europeana a Cercetarii pentru accesarea de fonduri europene de cercetare in viitor, precum si a calitatii cercetarii la standarde europene. Sustinerea financiara prin burse a doctoranzilor conduce la dezvoltarea resurselor sistemului de cercetare medicala romaneasca prin cresterea atractivitatii carierei de cercetator, facilitarea accesului la infrastructuri de cercetare performante din tara si din Europa si la rezultate publicabile in reviste cotate ISI sau indexate BDI cu o larga validare si difuziune. Efectele pozitive pe termen lung pentru grupul tinta constau si in posibilitatea transferului tehnologic al rezultatelor cercetarii (industria farmaceutica, aparatura medicala, biotehnologii). Un beneficiu suplimentar este adus grupului tinta prin proiect de sesiunile de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltarea durabila, spiritul anteprenorial, contribuind la formarea la standarde europene a acestora.

Despre beneficiar

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi

Institutie de invatamant

Invatamant medical si farmaceutic

Parteneri

 • Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Comunicate

 • IMG_0035.JPG
 • IMG_0046.JPG
 • IMG_0060.JPG
 • IMG_0098.JPG
 • Workshop umf cj- .jpg
Workshop umf cj- .jpg

Date contact

Manager de proiect,

Conf. Univ. Dr. Dragos PIEPTU,

Prorector cu strategia,

tel:0755.10.13.56

fax: 0232/211820

dpieptu@iasi.mednet.ro

proiecte-2009@umfiasi.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!