Stimularea dezvoltării antreprenoriale și schimb de experiență cu întreprinzători austrieci

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • POS DRU
 • AXA 5 Masuri de ocupare
 • 5.2 Promovarea sustenabilitatii

Valoare proiect

 • Valoare totala: 5.200.985,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 4.940.936,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale atât pentru tinerii din mediul rural angajați sau inactivi cât și pentru tinerii antreprenori care doresc să își dezvolte și consolideze activitatea existentă în vederea creșterii oportunităților pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • creșterii nivelului de conștientizare și motivare privind oportunitățile de ocupare în domenii non-agricole prin instruirea persoanelor inactive pe piața muncii;
 • promovarea și dezvoltarea antreprenorială în mediul rural prin instruirea tinerilor întreprinzători;
 • accesul la experiența austriacă în dezvoltare rurală a grupului țintă prin facilitarea schimburilor de experiență cu întreprinzători austrieci.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea NE, Regiunea BI, Regiunea S, Regiunea NV
 • 36 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 19 iunie 2009
 • Data semnarii contractului: 20 mai 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 01 iunie 2010
 • Data finalizarii proiectului: 31 mai 2013
 • Proiect nefinalizat

Rezultate

1. Studiu de piață care conține structurarea grupului țintă pe zone de interes pentru proiect
2. Lista cu locațiile posibile pentru susținerea activităților de informare a proiectului cât și de susținere a seminariilor și workshopurilor din proiect
3. Lista scurtă cu locatțiile stabilite pentru susținerea conferințelor de prezentare, seminarii și workshopuri de dezvoltare antreprenorială.
4. 36 conferințe de prezentare a proiectului la nivelul grupului țintă
5. 60 comunicate de presa difuzate în media locală și centrală.
6.  540 cursanti absolventi ai seminariilor de formare antreprenorială
7.  540 cursanti absolventi ai workshop-urilor de dezvoltare antreprenorială
8. 120 planuri de afaceri realizate de participanții la seminarii și workshopuri
9. Peste 2000 ore de consultanță directă acordată de experți tinerilor din zona rurală ce doresc să își înființeze o firmă sau au deja o firmă
10. 6 vizite în Austria la firme/asociații meșteșugărești/organizații patronale din zona rurală/ 120 persoane care vor beneficia de aceste vizite susținute gratuit prin intermediul proiectului
11.60 persoane vor beneficia de un stagiu de 2 săptămâni de practică într-o firmă/fermă meșteșugărească/asociație patronală
12. ONG înființat de beneficiarii direcți din cadrul proiectului
13. 10000 pliante tipărite și distribuite la nivelul grupului țintă
14. 2000 ghiduri “Ghid de bună practică pentru managerii din zonele rurale”
15. 1 clip video de prezentare a proiectului difuzat în media locală și națională

Despre beneficiar

Svasta ICG SRL

IMM

Consultanță în management

Parteneri

 • Magna Development SRL
 • H3000 Development Consult GmbH
 • IMG_0399.jpg
 • IMG_1234.jpg
 • IMG_3138.JPG
 • Picture 015.jpg
 • Picture 771.jpg
Picture 771.jpg

Date contact

Mihai Svasta, Manager financiar

Tel: 021.315.25.00

Fax: 021.315.25.66

E-mail: mihai.svasta@integratedconsulting.ro

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
Investeste in oameni!