Strategia de dezvoltare durabila a judetului Brasov - orizonturi 2013 - 2020 - 2030

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • PODCA
 • AXA 1 Politici publice
 • 1.1 Procesul de luare a deciziilor

Valoare proiect

 • Valoare totala: 818.533,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 802.162,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

Proiectul „Strategia de dezvoltare a judetului Brasov orizonturi 2013-2020- 2030” propus de catre cei doi actori cu rol de catalizator al dezvoltarii in judet – Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov si Consiliul Judetean Brasov, reprezinta cadrul de elaborare pe termen mediu si lung al dezvoltarii durabile. Strategia de dezvoltare durabila a judetului Brasov realizata prin acest proiect va reprezenta documentul cadrul coerent de fundamentare a deciziilor administratiei publice locale privind investitiile derulate in judet.

Scopul proiectului este realizarea strategiei de dezvoltare a judetului Brasov operationala si acceptata de catre toti actorii sociali.

Pentru a obtine rezultate pe termen lung in ceea ce priveste dezvoltarea este necesar a identifica directiile de actiune, a propune obiective de dezvoltare clare si masurabile, a prioritiza si implementa solutii pentru nevoile sociale, economice si de mediu cu care se confrunta comunitatea actuala, respectând principiul dezvoltarii durabile

Proiectul, se inscrie in obiectivul domeniul major de interventie 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ deoarece  prin activitatile - analize, dezbateri, cursuri de formare - si rezultatele sale - strategia de dezvoltare, personal din administratia publica instruit in planificare, metodologie de implementare a strategiilor - contribuie la imbunatatirea si eficientizarea cadrului institutional de luare a deciziilor in administratia brasoveana.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea Centru
 • 12 luni
 • Data semnarii contractului: 20 august 2009
 • Data inceperii implementarii contractului: 20 august 2009
 • Data finalizarii proiectului: 20 august 2010
 • Proiect finalizat

Rezultate

 • Document strategic de planificare Strategia de dezvoltare a judetului Brasov orizonturi 2013-2020-2030, realizat prin consultarea si acordul actorilor implicati in dezvoltare. Strategia de dezvoltare a judetului Brasov, principalul rezultat al proiectului va fi folosita ca instrument de planificare si valorificare a resurselor existente la nivelul judetului.
 • Metodologie de implementare a strategiilor. Metodologia va fi un instrument facil de lucru folosit in operationalizarea si punerea in practica a strategiei. Metodologia de implementare a strategiei va facilita si eficientiza activitatea personalului implicat in punerea in practica a obiectivelor de dezvoltare.
 • Cursuri de formare si initiere a angajatilor din administratia publica locala de pe intreg teritoriul judetului, in management de proiect, planificare strategica, urbanism si amenajarea teritoriului si dezvoltare locala. Prin activitatile de formare derulate in proiect se vizeaza cresterea nivelului de experienta si cunostinte deplanificare strategica ale personalului din administratie. De asemenea, formarea si instruirea personalului din administratie este o premisa a cresterii calitatii serviciilor furnizate in folosul comunitatilor locale. Participarea efectiva in cadrul grupurilor de lucru, schimbul de experienta si de bune practici va mari capacitateaangajatilor din administratie de a se implica in procesul de realizare a dezvoltarii durabile.

Despre beneficiar

Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov

Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara

Parteneri

 • Consiliul Judetean Brasov

Comunicate

Date contact

Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov

Str. Apullum nr. 3, 500096 Brasov
Tel.: 0268/47.05.05, 0268/47.05.06
Fax: 0268/47.05.04
E-mail: contact@addjb.ro