ANUNȚ - Cursuri de formare profesionala GRATUITE!

05 iul. 2013

 
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 – „ Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile”
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie


ANUNȚ

 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (I.N.C.D.T.P.) în parteneriat cu Association Groupe ESSEC – Franţa, AXON Italia SAS, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Asociaţia de Standardizare din România desfăşoară în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, proiectul cu titlul: Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile, derulat în baza contractului POSDRU/92/3.1/S/61593, încheiat între I.N.C.D.T.P în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În cadrul activitătii: Formare profesională în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu prin organizarea de cursuri de formare profesională se vor susține cursuri de formare profesională cu urmatoarea tematică:

1. Antreprenoriatul – O șansă de dezvoltare durabilă – susținut de INCDTP, durata: 4 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de: 968 lei;

2. Factori de competitivitate și de dezvoltare pentru companiile din sectorul de textile-confecții – susținut de AXON ITALIA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordata cursantilor în valoare de 600 lei;

3. Optimizarea resurselor individuale în vederea creșterii eficienței la locul de muncă – susținut de ESSEC Business School – FRANȚA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de 600 lei.

Condiții de participare pentru cursanți :

- să fie administratori sau asociați ai unui IMM sau microintreprinderi;
- obiectul de activitate al companiei să se încadereze în unul din domeniile: textile, confecții, accesorii textile, comerț cu textile/confecții, etc.;
- să nu fi urmat anterior un alt curs de anterprenoriat ;
- să nu realizeze venituri pe durata cursului;
- să transmită în termen documentele solicitate pentru înscrierea la curs (cerere de ȋnscriere la curs/ document doveditor al calitǎţii de administrator sau asociat) http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/ - formulare de inscriere;
- să întocmească dosarul (copii dupa: CI/ certificatul de naştere/certificatul de cǎsǎtorie/ultima diplomǎ de studii) de participare la curs dupa primirea confirmarii de inscriere din partea organizatorilor; http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/Curs.htm - documente pentru curs ;
- fiecare participant se poate înscrie doar la unul dintre cele 3 cursuri menționate.


Programul preliminar de derulare a cursurilor este urmatorul:
Nr.
crt.
Oraș Perioadă Cursuri nr zile Termen limită de înscriere Loc de desfășurare
1. Constanța 23-26.07.2013 4/2/2
16.07.2013
În curs de selectare
2. Brașov 13-16.08.2013 4/2/2
06.08.2013
În curs de selectare
3. Timișoara 17-20.09.2013
4/2/2
11.09.2013
În curs de selectare
4. Oradea 15-18.10.2013
4/2/2
08.10.2013
În curs de selectare
5. Iași 12-15.11.2013
4/2/2
05.11.2013
În curs de selectare

Înscrieriea la curs se face în limita locurilor disponibile .

Pentru Informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese de email:
- visilean@ns.certex.ro - Visileanu Emilia
- cabiaglia@essec.edu - Vlaicu Claudia