ASE Bucuresti finalizeaza la sfarsitul acestui an un proiect POSDRU privind practica studentilor

20 dec. 2013


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 2
Domeniul major de interventie 2.1
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82652

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeste in oameni !


Academia de Studii Economice din Bucuresti, in parteneriat cu Voluntari pentru Idei si Proiecte si Asociatia Studenti si Profesionisti IT&C anunta finalizarea proiectului "Investeste in tine! Participa la stagii de practica!" in data de 31.12.2013.

Prin indeplinirea obiectivului general si a celor specifice asumate, proiectul a confirmat utilitatea sa, contribuind atat la dezvoltarea aptitudinilor de munca, consilierea si orientarea profesionala a peste 400 de studenti, cat si la crearea de instrumente de analiza (studii) privind insertia acestora pe piata muncii.

Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de 1.732.448 lei, din care finantarea nerambursabila acordata de AMPOSDRU a reprezentat echivalentul a 98%, respectiv 1.630.132 lei.

Cu ocazia finalizarii proiectului, echipa de proiect doreste sa multumeasca tuturor studentilor participanti la activitatile proiectului si organizatiilor care au contribuit la atingerea indicatorilor asumati prin cererea de finantare.

Persoana de contact:
Liviu Moraru
Manager proiect
Academia de Studii Economice din Bucuresti
www.ase.ro
Tel. 021 319.19.00

Mai multe informatii despre proiect puteti gasi la http://stagii.economie.ase.ro/

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei