Cursuri GRATUITE de antreprenoriat in domeniul textile-confectii in doua noi orase din Romania

10 oct. 2013


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 – „ Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile”
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie

ANUNȚ

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (I.N.C.D.T.P.) în parteneriat cu Association Groupe ESSEC – Franţa, AXON Italia SAS, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Asociaţia de Standardizare din România desfăşoară în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, proiectul cu titlul: Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile, derulat în baza contractului POSDRU/92/3.1/S/61593, încheiat între I.N.C.D.T.P în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În cadrul activitătii: Formare profesională în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu prin organizarea de cursuri de formare profesională se vor susține cursuri de formare profesională cu urmatoarea tematică:
1. Antreprenoriatul – O șansă de dezvoltare durabilă – susținut de INCDTP, durata: 4 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de: 968 lei;

2. Factori de competitivitate și de dezvoltare pentru companiile din sectorul de textile-confecții – susținut de AXON ITALIA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordata cursantilor în valoare de 600 lei;

3. Optimizarea resurselor individuale în vederea creșterii eficienței la locul de muncă – susținut de ESSEC Business School – FRANȚA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de 600 lei.

Condiții de participare pentru cursanți :
- să fie administratori sau asociați ai unui IMM sau microintreprinderi;
- obiectul de activitate al companiei să se încadereze în unul din domeniile: textile, confecții, accesorii textile, comerț cu textile/confecții, etc.;
- să nu fi urmat anterior un alt curs de anterprenoriat ;
- să nu realizeze venituri pe durata cursului;
- să transmită în termen documentele solicitate pentru înscrierea la curs (cerere de ȋnscriere la curs/ document doveditor al calitǎţii de administrator sau asociat) http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/ - formulare de înscriere;
- să întocmească dosarul (copii dupa: CI/ certificatul de naştere/certificatul de cǎsǎtorie/ultima diplomǎ de studii) de participare la curs dupa primirea confirmarii de inscriere din partea organizatorilor; http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/Curs.htm - documente pentru curs ;
- fiecare participant se poate înscrie doar la unul dintre cele 3 cursuri menționate.

Programul preliminar de derulare a cursurilor este urmatorul:

 Nr.
crt.
Oraș   Perioada  Cursuri
nr. zile
 Termen limitǎ
de ȋnscriere
Loc de desfășurare   Stadiul de realizare
 1.  Constanța  23-26.07.2013  4 19.07.2013  S.C. DALGECO S.R.L.
Str. Mangaliei nr. 80, Constanța 
 Realizat
(curs de 4 zile)
 2.  București 27-30.08.2013   4 21.08.2013   INCDTP - ITA TEX CONF
Str. L. Pătrășcanu nr. 16,
București
Realizat
(curs de 4 zile)
 
3.  Timișoara  01-04.10.2013   25.09.2013 HOTEL CASA DE LA ROSA
Calea Urseni nr. 16B,
Timișoara
 
 Realizat
(curs de 4 zile)
4.  Brașov  15-18.10.2013  08.10.2013  CASA IACOB
Str. Matei Basarab nr. 27,
Brașov
 5.  Oradea  21-22.11.2013  2 15.11.2013   În curs de selectare  -
 6.  Drobeta-Turnu Severin 25-26.11.2013   20.11.2013 În curs de selectare   -
7.   Suceava 28-29.11.2013   2  25.11.2013 În curs de selectare   -

Înscrieriea la curs se face în limita locurilor disponibile .

Pentru Informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese de email:
- visilean@ns.certex.ro - Visileanu Emilia
- cabiaglia@essec.edu - Vlaicu Claudia