Înscrierile la cursurile gratuite pentru antreprenori continuă!

02 aug. 2013

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 – „ Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile”
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
 


ANUNȚ


Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (I.N.C.D.T.P.) în parteneriat cu Association Groupe ESSEC – Franţa, AXON Italia SAS, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Asociaţia de Standardizare din România desfăşoară în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, proiectul cu titlul: Cultura antreprenorială – o şansă pentru dezvoltarea spiritului de întreprinzător al angajaţilor din industria de confecţii textile, derulat în baza contractului POSDRU/92/3.1/S/61593, încheiat între I.N.C.D.T.P în calitate de beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În cadrul activitătii: Formare profesională în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu prin organizarea de cursuri de formare profesională se vor susține cursuri de formare profesională cu urmatoarea tematică:

1. Antreprenoriatul – O șansă de dezvoltare durabilă – susținut de INCDTP, durata: 4 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de: 968 lei;

2. Factori de competitivitate și de dezvoltare pentru companiile din sectorul de textile-confecții – susținut de AXON ITALIA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordata cursantilor în valoare de 600 lei;

3. Optimizarea resurselor individuale în vederea creșterii eficienței la locul de muncă – susținut de ESSEC Business School – FRANȚA, durata: 2 zile, facilități: Subvenție acordată cursantilor în valoare de 600 lei.


Condiții de participare pentru cursanți :
  • să fie administratori sau asociați ai unui IMM sau microintreprinderi;
  • obiectul de activitate al companiei să se încadereze în unul din domeniile: textile, confecții, accesorii textile, comerț cu textile/confecții, etc.;
  • să nu fi urmat anterior un alt curs de anterprenoriat ;
  • să nu realizeze venituri pe durata cursului;
  • să transmită în termen documentele solicitate pentru înscrierea la curs (cerere de ȋnscriere la curs/ document doveditor al calitǎţii de administrator sau asociat) http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/ - formulare de înscriere;
  • să întocmească dosarul (copii dupa: CI/ certificatul de naştere/certificatul de cǎsǎtorie/ultima diplomǎ de studii) de participare la curs dupa primirea confirmarii de inscriere din partea organizatorilor; http://www.certex.ro/Proiecte/POSDRU92/Curs.htm - documente pentru curs ;
  • fiecare participant se poate înscrie doar la unul dintre cele 3 cursuri menționate.

Programul preliminar de derulare a cursurilor este urmatorul:
Nr crt Oraș Perioadă Cursuri nr zile Termen limită de înscriere Loc de desfășurare Stadiu de realizare
1. Constanța
23-26.07.2013                    
4/2/2 19.07.2013 S.C. DALGECO S.R.L. Str. Mangaliei nr. 80, Constanta Realizat
(curs de 4 zile)
 2.  Brașov
13-16.08.2013                    
 4/2/2  06.08.2013 În curs de selectare   Se amână pentru
octombrie 2013 
 3. Timișoara 
17-20.09.2013    
 4/2/2 11.09.2013   În curs de selectare   
4. Oradea 
15-18.10.2013       
4/2/2  08.10.2013  În curs de selectare   
5.
 Iași

12- 5.11 2013   4/2/2  05.11.2013 În curs de selectare   

Înscrieriea la curs se face în limita locurilor disponibile .

Pentru Informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese de email:
-
visilean@ns.certex.ro - Visileanu Emilia
-
cabiaglia@essec.edu - Vlaicu Claudia